Středa, 8. prosince, 2021

K bezprávnému ponižování soudce JUDr. Zdeňka Sováka

0
K bezprávnému ponižování soudce JUDr. Zdeňka Sováka
Soudce Zdeněk Sovák reprofoto ČT

Dne 7.12.2020 jsme se z médií dozvěděli, že „Obviněný soudce vrchního soudu byl vzat do vazby, stejně jako druhá osoba, se kterou byl v kontaktu,“ a to od mluvčí obvodního soudu Pavly Hájkové, která zároveň o vazbě rozhodovala. U zatčení samozřejmě nechyběla média a okamžitě se vyrojili malomocní, aby si do zadrženého soudce kopli.

S rychlou reakcí přispěchal také bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který uvedl „Jeho jméno mě zarazilo, neboť vždy byl vnímaný jako autorita soudcovského stavu, který psal odborné komentáře. Aby jeho kauza neotřásla u veřejnosti důvěrou v justici, je klíčové její rychlé vyřešení. A pokud bude uznán vinným, musí u něj jako u soudce přijít tvrdý trest. Občané nesmějí mít pocit, že má někdo protekci,“ „Trestná činnost arbitra je podle mého názoru mnohem závažnější než protiprávní jednání obyčejného občana. Soudce totiž není obyčejným smrtelníkem. Je zkrátka symbolem spravedlnosti, a pokud by ji elitní soudci, kterým Zdeněk Sovák je, páchal, tak by úplně likvidovali důvěru občanů v jakoukoli spravedlnost v české justici. Protože míra závažnosti je u soudců mnohem větší. Ale opakuji, že zatím musíme ctít presumpci neviny,“.

Předně je evidentní, že ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze se jedná o další demonstraci moci a síly, která se vskutku nezastaví před ničím. Ponižování elitního soudce, který navíc není v dobrém zdravotním stavu tím, že jej v poutech vláčí před kamerami, je opravdu za hranou jakékoli lidské důstojnosti a flagrantně porušuje základní lidská práva soudce JUDr. Zdeňka Sováka. Zásadním smyslem a vzkazem této demonstrace moci a síly je zastrašení moci soudní a všech soudců. Zadržení a veřejné týrání naprosto popřelo základní lidská práva JUDr. Zdeňka Sováka, když bylo minimálně krajně bezohledné a ponižující. Zde zároveň selhal i pan prezident Ing. Miloš Zeman, který toto bezpráví na soudci umožnil.

Bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil pak vyjádřil v celku přesně, jak jsou a budou nadále pošlapávána základní práva a svobody obviněného JUDr. Zdeňka Sováka. Předně zcela popírá rovnost před zákonem, kdy dle jeho názoru „musí u něj jako u soudce přijít tvrdý trest“ nebo „Trestná činnost arbitra je podle mého názoru mnohem závažnější než protiprávní jednání obyčejného občana. Soudce totiž není obyčejným smrtelníkem.“. Jiří Pospíšil jako hlasatel zániku základních lidských práv nám jasně říká, že doby, kdy si lidé byli rovni před zákonem, dávno skončily. Soudce zjevně nemá mít ani právo na spravedlivý proces, neboť dle Jiřího Pospíšila „Zvláště u soudce je zapotřebí konat rychle.“ Na závěr pak Jiří Pospíšil dodává, že „zatím musíme ctít presumpci neviny“, tedy přidává další vzkaz, že doba, kdy byla ctěna presumpce neviny také končí.

Tvrdý a nespravedlivý postup vůči soudci JUDr. Zdeňku Sovákovi pak Jiří Pospíšil pojišťuje výhružkou všem soudcům a státním zástupcům, kteří budou ve věci činní: „To znamená, že je nemyslitelné, aby jim uložili mírnější trest anebo je zvýhodňovali. Naopak by měli vynést přísný verdikt, aby očistili justici od takových padlých soudců.“ …..„Anebo aby například státní zastupitelství přimhouřilo nad tím oči, s odůvodněním, že se jedná o kolegu. Falešná stavovská solidarita opravdu není na místě,“. Toto samozřejmě každý soudce pochopí, že pokud nechce být obviňován z „falešné stavovské solidarity“, samozřejmě se všemi s tím spojenými důsledky, musí soudce JUDr. Zdeňka Sováka odsoudit a uložit trest na samé horní hranici možného.

Naprosto zdecimovaná soudní moc, se obávám, před tímto nátlakem nemá šanci obstát. Soudce JUDr. Zdeněk Sovák byl již zbaven svých základních práv a musí být exemplárně odsouzen bez ohledu na to, zda je vinen či nikoli.

Je pak otázkou, do jaké míry je zajištěna pro futuro nezávislost soudní moci, jestliže je zde jasný vzkaz ze strany státního zastupitelství: hlídáme vás na každém kroku a jsme připraveni vás kdykoliv zlikvidovat profesně, lidsky i společensky.

Adam Černý

Previous article Výsměch
Next article Lomikare, Lomikare – s tím znalectvím to nedopadne dobře
Adam Černý
JUDr. Adam Černý se zabývá ve své právní praxi především litigací, a to jak před obecnými soudy, tak před rozhodčími soudy. Mezi další oblasti specializace náleží korporátní agenda, zejména oblast práv akcionářů, povinnosti členů orgánů, corporate governance a korporátní transakce M&A. Adam Černý má bohaté zkušenosti se strukturováním transakcí, spornou korporátní agendou, trestním právem a zastupováním klientů v insolvenčních řízeních.