Teritorialita slovenských exekutorů se úspěšně rozjíždí

  Ústředním motivem zářiové panelové diskuse s názvem Teritorialitou exekutorů proti korupci, kterou pořádal Nadační fond proti korupci, byla polemika nad příslibem předsedy vlády Andreje Babiše, že je nutné přijmout princip jeden exekutor jeden povinný a teritorialitu soudních exekutorů, a tím zajistit nezávislost části justice.

  Význam panelové diskuzi dodávala přítomnost prezidenta Slovenské komory exekutorů JUDr. Ing. Miroslava Pallera. Ten v úvodu svého příspěvku sdělil, že bude maximálně upřímný. Nezpochybnitelným faktem je, že zejména zástupci vlivových skupin opakované šíří o fungování slovenského modelu exekucí nepravdy. Prezident Paller nastínil těžkou cestu, která vedla k zavedení teritoriality. Popisoval boj se zastánci tzv. starých pořádků a různých zájmových skupin, proces přesvědčování politické reprezentace. Neopomenul uvést počáteční rozpaky a výrazný pokles exekučního nápadu, který byl způsoben technickou nepřipraveností věřitelů. Naopak uvedl, že v rámci exekutorského stavu proběhly tzv. prověrky připravenosti exekutorských úřadů na rovnoměrný systém přídělu exekucí. Prověrky splnilo 96 % z cca 300 exekutorů. Výhodami pro účastníky řízení je odstranění klientelismu a korupčního prostředí, geografické přiblížení exekutora povinnému a s tím související postupné zvyšování vymahatelnosti. Zavedený systém s odstupem více jak dvou let popisuje jako systémové a spravedlivé řešení, které výrazným způsobem napomáhá zlepšení exekučního prostředí. Závěrem svého vystoupení vyslovil, že exekutor, jakožto úřední osoba s přenesenými pravomocemi má toliko zákonným způsobem vymáhat exekuční tituly a nikoliv být účastníkem konkurenčního prostřední o získání exekučních případů.

  Prezident EKČR JUDr. Vladimír Plášil seznámil posluchače s historií problematiky, současnými legislativními návrhy a současnou pozicí EKČR. Exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera se v rámci svého příspěvku soustředil na trendy v počtu osob zasažených exekucemi a zejména upozornil na rostoucí trend vícečetných exekucí. Popsal také důsledky tzv. vertikální a horizontální konkurence exekučního trhu. Je jí především prostor po poskytování neoprávněných výhod a vznik dluhových pastí. Právní expert NFPK JUDr. Závodský vyzdvihl přínos zavedení teritoriality z hlediska potlačení trendu sociální likvidace povinných, eliminace korupce při výběru exekutora či potenciálu zvýšení důvěryhodnosti justice v případě utlumení podivných praktik při přidělování vymáhání pohledávek věřitelů. V diskusi, které se účastnili zástupci laické i odborné veřejnosti, byla nejčastěji skloňována tématika možnosti eliminace nekalých praktik exekučního trhu známá například z oblasti veřejných korporací a negativní stanoviska a argumentace k vládou předloženému návrhu na zavedení principu tzv. sněhuláka.

  Premiér Andrej Babiš deklaroval jasný úmysl odstranit z exekucí tvrdý byznys a jasně vymezit, aby exekutoři pouze vykonávali spravedlnost. Efektivně, ale lidsky. Svým expertům zadal, jak restartovat exekuční prostředí. Požaduje, aby dlužníci komunikovali pouze s jedním exekutorem, který jim bude nejblíže a bude působit pouze ve svém regionu. Současně mu vadí „předhánění se exekutorů mezi sebou o nabalování co nejvíce kšeftů“.

  Zastánce a zmocněnec Babišovy vize, expert na exekuce z hnutí Ano poslanec Patrik Nacher, absolvoval pracovní snídani s Prezidentem Pallerem. Informoval o tom na svém twitteru dne 11. 9. 2019. Vládní strana a premiér Babiš tak jeho prostřednictvím obdržely oficiální informace o funkčnosti krajské teritoriality na Slovensku.

  Závěrem nelze než konstatovat, že Prezident Paller tím, že potvrdil funkčnost teritoriality exekutorů na Slovensku, jednoznačně vyvrátil nepravdivé informace, které jsou napříč politickým spektrem šířeny odpůrci jejího zavedení. Mám za to, že po návštěvě JUDr. Pallera si někteří poslanci začínají naplno uvědomovat, že zavedení krajské teritoriality exekutorů nepředstavuje pouze zásadní změnu, ale i skutečnost, že politik, který změnu prosadí, se zapíše do seznamu největších osobností naší současné politické scény.

  JUDr. Martin Štika

  Sdílejte
  Předchozí článekNeplatné rozhodčí doložky ve světle zákona
  Další článekVládní chyba, která ničí životy lidem
  Martin Štika
  Narozen v Chomutově. Vystudoval obor Ekonomika a management na Vysoké škole finanční a správní, o. p. s. (2004–2009), a právo na Právnické fakultě ZČU Plzeň (2004–2009), kde je v současné době doktorandem na Katedře občanského práva. V roce 2014 složil státní rigorózní zkoušku na PF UK v Praze. Působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR. Je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce. V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.