Babišův resort odmítá dát miliardy na nový areál pro protikorupční policisty

Ministr financí Andrej Babiš při zavádění EET Foto: Facebook

Nový areál policie pro Národní centrálu pro boj s organizovaným zločinem (NCOZ) a Kriminalistický ústav, který by měl nahradit dosavadní sídlo Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu na pražské Zbraslavi, narazil u ministra financí Andreje Babiše. Návrh na projekt za 3,4 miliardy korun podle jeho resortu neobsahuje dostatečné odůvodnění a je dokonce v rozporu se zákonem. K navýšení státního rozpočtu o více než dvě miliardy korun rezort vzkazuje, ať s tím vnitro nepočítá.

„Materiál nemá dostatečnou vypovídací schopnost pro kvalifikované posouzení a rozhodnutí vlády,“ smetlo ministerstvo financí návrh vnitra na výstavbu nového areálu pro elitní policisty. Návrh musí vzhledem k objemu nákladů posvětit vláda. Zatím se investici prosadit nedaří, narazila už v připomínkovém řízení, kde ji ministerstvo financí vytklo nejen řadu technických nejasností v dokumentu, ale především zpochybňuje financování stavby.

Divné počty

Kalkulace zásadního projektu za miliardy korun prý úplně nesedí. Ministerstvo vnitra například počítá s prodejem některých budov v centru Prahy, který by měl vynést zhruba 350 milionů korun na pokrytí nákladů na novou investici. Jenže jednu z budov v Dlážděné ulici v Praze využívá kromě policie i Správa úložišť radioaktivního odpadu. Kam po případném prodeji budovy s úřadem, už jaksi ministerstvo vnitra neřeší. „Z materiálu není zřejmé následné umístění této organizační složky státu, což je v rozporu s pravidly,“ upozorňuje ministerstvo financí na to, že materiál neuvádí, jak se sídlem úřadu naložit a odkazuje tak na zákon o majetku České republiky, podle kterého taková operace není možná.

Návrh neobsahuje ani další parametry pro přestavbu areálu, které jsou pro schválení potřeba. „Nejsou ani vymezeny nemovitosti, na nichž má být plánovaná výstavba realizována (jsou ve vlastnictví státu?),“ ptá se ministerstvo financí, které kritizuje i nedostatečně podloženou kalkulaci projektu. „Odhadované výdaje na rozvoj areálu Policie České republiky, očekávané příjmy a úspory nejsou v materiálu odůvodněny. Požadujeme jeho doplnění o podrobnou argumentaci, která by podložila uvedené objemy finančních prostředků v jednotlivých letech,“ uvádí ve svém stanovisku.

Investice do současného areálu v pražské Zbraslavi, jehož stav si žádá takřka akutní rekonstrukci, by měla podle ministerstva vnitra stát zhruba 3,431 miliardy korun. Jen investiční náklady vyjdou na 2,7 miliardy. V plánu je totiž vedle rekonstrukce současného sídla i výstavba zcela nových objektů, například pro Kriminalistický ústav. Další peníze budou potřeba i na zbudování například nových laboratoří.

Peníze nedáme

Necelou miliardu korun si ministerstvo vnitra slibuje z dotací Evropské unie, zhruba miliardu by podle propočtu ministerstva vnitra měly přinést provozní úspory, zisk dalších 350 milionů předpokládá právě z prodeje budov v centru hlavního města a skoro dvě a půl miliardy korun bude muset poskytnout stát, a to formou navýšení státního rozpočtu v letech 2018 až 2022, kdy má být projekt hotov. Jenže strážci státní kasy ministerstvu vnitra nyní vzkazují, že peníze prostě nenavýší a z navrhovaného stanoviska vlády tak prý mají navýšení státních výdajů přepracovat.

Materiál neuspěl ani po věcné stránce. „Chybí v něm uvedení variant, které byly předkladatelem zvažovány, i kritérií, na základě, kterých bylo vybráno jako jediné možné a racionální řešení plné využití potenciálu areálu. Dále pak postrádáme informace, zda došlo k vyhodnocení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti,“ vytýká návrhu Babišův úřad, který jako jediný měl dokument připomínkovat.

Areál by se v příštích letech měl stát společným sídlem Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem a přestěhovat by se do něj měl i Kriminalistický ústav policie, který dosud sídlí v již zcela nevyhovujících podmínkách v Bartolomějské ulici. Závadný stavebně technický stav budov, přeplněnost a vysoké každoroční náklady na údržbu budov nejen v Bartolomějské, ale i v Celetné, Dlážděné a Na Perštýně jsou také důvodem pro výstavbu nového zbraslavského komplexu. „Tyto útvary dlouhodobě plní své služební úkoly v podmínkách, které neodpovídají a nesplňují základní kritéria pro efektivní pracovní výkony jednotlivých pracovišť,“ uvádí mimo jiné ministerstvo vnitra. Fungovat by v novém policisté chtěli už v roce 2018, plně dokončený by objekt měl být podle plánu v roce 2022.

Vendula Stadlerová