Petice za právo držet a nosit zbraň: Nejde o lobbing, nýbrž o boj a odpor bezúhonných občanů

Foto: archiv

Proti použití slova lobbisté v článku České justice o projednání ústavní novely zákona o bezpečnosti České republiky a petice občanů „Proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“ v senátu se ohradil jménem petentů petiční výbor. Z vyjádření výboru vyplývá, že v článku použité slovo lobbisté si vztáhli petenti na sebe. Petici, kterou má projednat plénum senátu, podepsala skupina čítající 105 000 občanů. Jde o boj za ohrožené právo občanů, říkají.

O nadcházejícím jednání o novele ústavního zákona jakožto i o projednání uvedené petice Česká justice informovala minulý týden s tím, že projednávání novely zákona o bezpečnosti provází dlouhodobě silný lobbing. Vyplynulo to z veřejného stanoviska senátora a předsedy ústavně-právního výboru Miroslava Antla, který konstatoval, že senátoři už celé měsíce dostávají mnoho e-mailů a dalších materiálů k tomuto tématu. Návrhy má senát projednat na prosincové schůzi.

Petenti nejsou pánové Dalík a Janoušek

Slova o lobbingu si členové petičního výboru Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., Jaroslav Pekařík, a Ing. Ivo Hofman, vztáhli na sebe a proti výrazu se ohradili: „Ve jménu všech již cca 105 000 petentů se zde výrazně ohrazujeme vůči tomu, aby tito občané byli považováni za tzv. lobbisty! Zejména pak v naší vlasti, kde tento pojem vyznívá zejména a většinou negativně bývá přičítán lidem, dovolte nám jmenovat, typu vážených pánů Dalíka, Janouška, atd.,“ uvedli v otevřeném dopisu. „To, co je u nás, v naší zemi, žel běžně označováno za lobbing, je často snaha legálně pojmenovat většinou kriminální činnost,“ vysvětlují členové výboru svoji nelibost.

Podle jejich dalších slov v definici lobbingu „nestojí nic o tom, že jde či může jít o obří skupinu řádných občanů, které hrozí okleštění jejich základních či nejzákladnějších práv, a aby se tak nestalo, vlastními silami se staví na odpor“.„Chybí zde mimochodem také ony pověstné milionové úplatky, které nechvalně provází lobbing ve smyslu lobbingu již všeobecně známého z předchozích kauz v naší zemi,“ vysvětlují svůj postoj petenti.

Lobbing za svobodu a právo občanů na zbraň

Jenže legální lobbing má být vymezen jinak. Návrh definice lobbingu obsahuje věcný záměr zákona o lobbingu, jak byl letos v srpnu předložen ministrem pro lidská práva a legislativu Janem Chvojkou (ČSSD). „Lobbing bude vymezen jako opakovaná činnost vykonávaná systematicky a organizovaně za účelem ovlivnění veřejného rozhodování (při přípravě, schvalování a projednávání návrhů obecně závazných právních předpisů a dokumentů strategické, koncepční a plánovací povahy),“ informovala o věcném záměru Česká justice.

Tato definice je v souladu i s takovou činností jako je boj za práva občanů a odpor k opatření státu, která jsou v rozporu s právy a svobodami bezúhonného jednotlivce. A právě o to jde v případě zbraňové novely:  „Nejde o lobbing, jde o masivní zdravý odpor velké části české populace, jde o organizované zdravé domáhání se svých práv ze strany zákona dbalých a bezúhonných občanů, jde o jakýsi občanský dozor a legitimní odpor občanů s volebním právem – boj,  který je patrně prvou ukázkou svého druhu v naší zemi za desítky let,“ uvádí v otevřeném dopisu členové petičního výboru.

Petenti odvedli úctyhodný výkon

Podle popisu členů petičního výboru, jak jej předkládají v otevřeném dopisu, je činnost těchto ze zákona přísně prověřených občanů  – držitelů zbrojních průkazů – ve skutečnosti úctyhodná:  „Tito občané, tak početná skupina petentů, kteří jsou z velké části nejvíce prověřenou a slušnou částí české populace  – ad rigorózní podmínky k získání i následnému udržení zbrojního průkazu – došla ve svém již letitém boji nesmírně, nesmírně daleko – drtivou většinou souhlasících členů vážené poslanecké sněmovny kupříkladu prošel třemi čteními sněmovní tisk 1021/0 – novela ústavního zákona o bezpečnosti České republiky ,“ uvádí členové výboru. „My nedovolíme, aby toto obrovské letité úsilí 105 000 petentů bylo haněno,“  dodávají v souvislosti se slovem „lobbyisté“.

Podle jejich dalších slov je naopak předmětný boj za tato dotčená práva, „prvou či jednou ze vzácného mála, ukázkou ,vln´ zdravého odporu a boje v naší zemi za poslední desítky let. „Také inkriminovaná petice prokazuje tento fakt – je čtvrtou nejvíce objemnou, co do počtu osobních podpisů, v naší zemi za posledních pět let ! Toto vše, tento zdravý boj, toto velké úsilí obrovské skupiny občanů, má být veřejně haněno užíváním pojmu lobbing?“ táží se zástupci petentů, kteří podle svých slov bojují za práva občanů nabývat, držet a nosit zbraň, která „ve svém důsledku nejvíce ochrání a obrání naši zemi“.

Irena Válová