Pelikán dal stanovisko ke zbraňové novele oprávněně a po projednání v pracovních komisích legislativců

Podle novely se dosavadní kategorie zbraní rozšíří o dvě nové Foto: archiv

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán vypracoval stanovisko k tzv. malé zbraňové novele z pozice předsedy Legislativní rady vlády (LRV) a při splnění podmínek pro neprojednání Radou jako celku. Navíc tak učinil poté, co byl návrh projednán komisemi LRV pro správní a evropské právo. Návrh neobsahoval legislativní problémy a byl časově naléhavý. Loni byl tento postup zvolen u 87% návrhů zákonů.

Podle novely se například dosavadní kategorie zbraní rozšíří o dvě nové. Spadat do nich budou legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost a nemusely tak být zaregistrovány. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie.

Rozhořčení nad skutečností, že stanovisko k tzv. malé zbraňové novele nevypracovala Legislativní rada vlády, nýbrž ministr spravedlnosti Robert Pelikán, vyjádřil minulý týden v dopisu vládě jménem 110 000 držitelů zbraní iniciátor petice Proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU Pavel Černý. Předsedovi vlády Andreji Babišovi občané napsali, že jsou šokování jeho výroky o stažení žaloby na zbraňovou směrnici a rozhořčeni faktem, že ministr spravedlnosti Robert Pelikán uplatnil jako předseda Legislativní rady vlády pouze své vlastní stanovisko ke zbraňové novele bez projednání v LRV.

Zbraňová novela splnila podmínky pro neprojednání

Jenže ministr spravedlnosti je jako předseda Legislativní rady vlády oprávněn za určitých podmínek zvolit takový způsob projednání: „Podle článku 4 Statutu Legislativní rady vlády může předseda Legislativní rady rozhodnout, že legislativní návrh nebude projednán Legislativní radou a že k němu bude vypracováno stanovisko předsedy Legislativní rady, pokud legislativní návrh: a) nemá formu komplexního zákona, b) neobsahuje zásadní legislativní problémy, jejichž řešení si vyžaduje projednání Legislativní radou, nebo c) je časově naléhavý,“ uvedl na dotaz České justice k procesu projednávání malé zbraňové novely Jakub Říman z ministerstva spravedlnosti.

Podle jeho slov návrh tzv. malé zbraňové novely splňoval všechna kriteria pro neprojednání Legislativní radou vlády jako celkem: „Legislativní rada vlády malou zbraňovou novelu neprojednala, protože splňovala všechny tři výše uvedené podmínky – nejedná se o komplexní zákon (je pouhou novelou stávajícího zákona), neobsahuje zásadní legislativní problémy, jejichž řešení si vyžaduje projednání Legislativní radou a navíc byl tento návrh časově naléhavý,“ dodal k tomu Jakub Říman.

Pracovní komise LRV neshledaly závady

Jak dále pro Českou justici uvedl o malé zbraňové novele jednaly dvě pracovní komise Legislativní rady vlády: „Uskutečnila se nicméně jednání dvou pracovních komisí – pro správní a pro evropské právo, které žádné zásadní legislativní nedostatky neprokázaly. Časová naléhavost pak vyplývala z toho, že se do českého práva musel promítnout závazek vyplývající z členství v EU, a to nejpozději do 14. září 2018,“ upřesnil Jakub Říman.

Potvrdil tím jako správné předchozí informace České justice získané z ministerstva vnitra. Vnitro letos v lednu k procesu projednávání novely uvedlo, že malá zbraňová novela byla předložena vládě a následně postoupena dvěma pracovním komisím LRV.

Stanovisko předsedy LRV provázelo 87% návrhů

Z dalšího vysvětlení ministerstva vyplývá, že nelze zaměňovat závady nebo spory legislativního charakteru se sporem věcným, tedy se sporem o obsah novely či o její samotnou existenci: „To, že je návrh věcně sporný, což bylo ostatně důvodem i podání žaloby ze strany České republiky, není důvodem pro jeho projednání v Legislativní radě vlády, neboť rada se k věcným otázkám nevyjadřuje,“ uvedl Jakub Říman.

Podle jeho slov je neprojednání návrhu Legislativní radou jako celkem většinovým způsobem projednávání všech návrhů zákonů, kdy k nim stanovisko dává ze své pozice předseda LRV:  „Dále je potřeba zmínit, že stanovisko předsedy LRV je standardním nástrojem, který je využíván u většiny legislativních návrhů předkládaných vládě (konkrétně v roce 2017 u 89 %) a tzv. malá zbraňová novela se v tomto ohledu nijak nevymyká,“ upřesnil.

Irena Válová