Unie obhájců dělá dobrou práci

  Prezident Unie státních zástupců kritizoval Unii obhájců a stěžoval si na ni předsedovi advokátní komory. Unie obhájců i státních zástupců mají stejné postavení – jsou to spolky, jejichž členové jsou právníci. Jako se občas poškorpí lidé, mohou se nepohodnout i spolky. Je však nové, že představitel jednoho spolku si stěžuje na spolek jiný předsedovi advokátní komory.

  Naštěstí nežijeme ještě v totalitě, kdy měla prokuratura právo všeobecného dozoru nad socialistickou zákonností. Právo zasahovat do činnosti spolku nemají ani prokurátoři z dnešního státního zastupitelství, ani předseda advokátní komory.

  Unie obhájců dělá v oblasti trestního práva dobrou práci. Kritika ze strany Unie státních zástupců je faktické ocenění boje proti zneužívání moci v trestním řízení některými státními zástupci. Advokáti v zájmu ochrany demokracie a právního státu musí bojovat proti zločinům páchaným lidmi v taláru.

  Unie obhájců se výrazně angažovala v odhalování zločinů zneužití moci a manipulace v trestním řízení v oblasti svévolného vybírání soudů pro rozhodování o odposleších a vazbách, odhalila protiprávní užití odposlechů hovorů obhájců s klientem v trestním řízení a poukázala i na zločin zbavení svobody našeho občana s tím, že má být vydán do Íránu, když s vydáním nesouhlasil, což je zákonná podmínka. Státní zastupitelství za nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana tyto zločiny zneužívání moci nestíhá. Unie obhájců dělá čest advokátnímu stavu a pomáhá chránit práva lidí proti bezpráví státní moci.

  Zdeněk Koudelka

  Sdílejte
  Předchozí článekZávazek eura nemáme
  Další článekKriminalizace darů poskytovaných obcím
  Zdeněk Koudelka
  Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD. je doktor práva v oboru ústavní právo a politologie, advokát. V letech 1998 – 2006 byl poslancem za ČSSD, od roku 2006 do roku 2011 pak náměstkem nejvyšší státní zástupkyně pro legislativu a mezinárodní vztahy. V roce 2009 byl jmenován docentem a v letech 2011 až 2013 působil jako náměstek ředitele Justiční akademie v Kroměříži. Je členem redakčních rad prestižních právnických publikací a autorem odborné právnické literatury. Přednáší na katedře ústavního práva a politologie právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 je advokát.