Neděle, 7. března, 2021

Soudcovská rada ústeckého soudu rozšířila nesouhlas s Veselým i na přeložení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudcovská rada Krajského soudu v Ústí nad Labem poslala v pátek ministryni spravedlnosti Heleně Válkové (ANO) druhé stanovisko k výběru předsedy Okresního soudu v Mělníku Jana Veselého jako nového předsedy ústeckého soudu. Stejně jako jako první usnesení z 5. června je nesouhlasné. Soudcovská rada v novém stanovisku uvádí, že kvůli nulové praxi s odvolacími agendami by Veselý vůbec neměl být na krajskou úroveň jako soudce přeložen.

Odeslání stanoviska rady České justici potvrdila mluvčí ústeckého krajského soudu Markéta Morkusová. „Soudcovská rada v pátek zaslala ministryni spravedlnosti své druhé stanovisko, v němž vyslovila nesouhlas s přeložením pana JUDr. ing. Veselého ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. S odůvodněním odkázala na bod III. svého původního usnesení,“ řekla Morkusová.

„I předseda krajského soudu je primárně soudcem krajského soudu. Soudcem krajského soudu pak zůstává i po skončení mandátu předsedy soudu. Proto považuje soudcovská rada za významné také prověření kvality kandidáta na funkci předsedy krajského soudu ve vztahu k jeho přeložení k výkonu funkce soudce ke krajskému soudu v souladu s kritérii odborných znalostí a zkušeností,“ píše se v původním usnesení.

Podle soudcovské rady nově zjištěné skutečnosti vyvolávají pochybnosti, zda může být Veselý vůbec jako soudce ke krajskému soudu přeložen. Výběrová komise vedená tehdejší první náměstkyní Hanou Marvanovou totiž v květnovém termínu výběrového řízení neměla k dispozici podklady od vedení Krajského soudu v Praze, podle kterých Veselý nikdy u krajského soudu nepůsobil, a ke stáži nebyl odvolacími senáty ani doporučen. Jsou to přitom právě šéfové odvolacích senátů, kteří soudce vhodné k přeložení ke krajskému soudu na okresech vyhledávají. Kritériem je v takových případech kvalita prvoinstančních rozhodnutí, se kterou se krajské odvolací senáty při své práci setkávají.

Podklady si od Krajského soudu v Praze vyžádala až ministryně spravedlnosti Helena Válková počátkem června, kdy se objevily nesouhlasné hlasy se jmenováním Jana Veselého do čela ústeckého soudu. Výběrová komise Veselého podle informací České justice posuzovala jen podle jím dodaných hodnocení, které byly podepsány bývalou předsedkyní soudu Věrou Miřackou a současnou místopředsedkyní Lenkou Ceplovou.

Ministryně Válková se zatím nerozhodla, zda Veselého prezidentu republiky ke jmenování navrhne. S předsedou mělnického soudu se v pátek sešla po jeho návratu z dovolené. A mluvila s ním i o chybějící praxi v odvolacích agendách. „Rozhodně zodpověděl na všechny mnou položené dotazy, které se týkaly zejména nedostatku zkušeností s odvolacími agendami a s tím, že nikdy nebyl na stáži u krajského soudu a ani nebyl k takové stáži navržen. On na to odpověděl tak, že si myslí, že absence těchto zkušeností není na překážku úspěšnému výkonu funkce předsedy krajského soudu. Jeho vyjádření v tomto ohledu bylo naprosto jasné,“ řekla České justici Válková.

Druhé usnesení ústecké soudcovské rady, která se ze zákona vyjadřuje jak k osobám navrženým do funkcí ve vedení soudu, tak i k přeložení řadových soudců, ovšem Válková obdržela až po rozhovoru s Janem Veselým. „Usnesení přišlo až v pátek v podvečer. Musím se s ním během víkendu seznámit a důkladně ho prostudovat,“ uvedla Válková.

Zatímco stanovïsko ústecké soudcovské rady je zamítavé, vedení Krajského soudu v Praze naopak uvedlo, že by s přeložením Jana Veselého mimo obvod středočeského krajského soudu souhlasilo. „K dotazu ministerstva, zda by předsedkyně KS v Praze souhlasila s přeložením JUDr. Ing. Veselého ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, odpověděla kladně,“ řekla České justici mluvčí středočeského soudu Zuzana Steinerová.

Robert Malecký

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY