Sobota, 28. května, 2022

Zákon o státním zastupitelství: Ministerstvo požádalo premiéra o odklad do konce roku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nový zákon o státním zastupitelství by měl být připraven do konce letošního roku. Po vlně kritiky a po zdržení způsobeném na Ministerstvu spravedlnosti za působení první náměstkyně Hany Marvanové se předloha připravená Nejvyšším státním zastupitelstvím pomalu drolí. Ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) v sobotu podepsala žádost o odklad. Na přípravě nového zákona by se měly podílet všechny dotčené subjekty, včetně politických stran napříč spektrem. Garantem bude sněmovní ústavně-právní výbor.

Podle původního legislativního plánu mělo ministerstvo zákon předkládat do vlády v září. Tento termín je ale v ohrožení, ministryně Válková i její první náměstek Robert Pelikán proto už v minulých dnech naznačili, že by na přípravu zákona rádi získali víc času. Tento termín teď dostal jasné obrysy. „Dohodli jsme se s panem náměstkem Pelikánem, že požádáme pana premiéra o prodloužení lhůty do konce prosince letošního roku. Žádost jsem v sobotu podepsala,“ řekla České justici Válková.

Naposledy své nesouhlasné stanovisko dopisem ministryni vyjádřili státní zástupci olomouckého VSZ. Vadí jim nejen věcné otázky v normě připravené Nejvyšším státním zastupitelstvím, jako je rušení vrchních stupňů nebo přílišné posílení pravomocí NSZ vznikem jediného protikorupčního speciálu, ale především fakt, že jejich připomínkám při přípavě zákona nikdo nevěnoval pozornost. „V běžném modelu příprav nového zákona, resp. zásadní změny nějakého systému, je pravidlem, že jsou to tvůrci, kdo nese „důkazní“ břemeno ostatní přesvědčit předložením argumentů pro tuto změnu s vyjádřením její přidané hodnoty. V tomto procesu tomu bylo absurdně zcela opačně. Byli jsme to my, oponenti, kteří museli argumentovat proti navrhované změně, ačkoliv se nám nedostalo argumentů pro ni,“ píší olomoučtí státní zástupci.

Ministryně spravedlnosti dává jejim výhradám za pravdu a chce je při přípavě nové normy víc zapojit. „Oni už své připomínky uplatnili v tom minulém legislativním procesu, k předloze, která prošla koncem května 2013. Otázka je, nakolik k jejich připomínkám bylo přihlédnuto, myslím, že moc ne. Jsem pro to, aby se zapojili více, a to nejen svými připomínkami,“ uvedla Válková.

Norma by tentokrát měla vznikat přímo na minïsterstvu, jednotlivé složky státního zastupitelství, jako je původní předkladatel NSZ nebo Unie státních zástupců, by měly přinést své pohledy. Vedle toho ale nad normou proběhne diskuse všech parlamentních stran včetně opozice, která ji projedná ještě před odesláním do vlády. Postará se o to odborný seminář na půdě ústavně-právního výboru sněmovny, který ministryni nabídl předseda výboru Jeroným Tejc (ČSSD).

„Myslím, že ústavně-právní výbor má v očích odborné veřejnosti dobrou reputaci a že se nám daří dostat za jeden stůl mnohdy i v uvozovkách znepřátelené skupiny,“ řekl České justici Tejc. „Je to natolik klíčový zákon, že nemá smysl předkládat ho ve verzi, která nakonec sněmovnou neprojde,“ dodal předseda výboru. Seminář by ¨se měl konat v září. Podobný postup by Tejc rád zvolil i u dalších klíčových norem, které má Ministerstvo spravedlnosti v příštích letech předkládat, jako jsou rekodifikace občanského soudního řádu nebo trestního řádu.

Robert Malecký

Shrnutí výhrad státních zástupců VSZ v Olomouci v 6 bodech:

1. Z NSZ se stane obrovský úřad, neboť na něj přejde většina agendy vrchních státních zastupitelství. V důsledku zrušení dojde i k zásadním problémům personálním a organizačním.

2. V Praze a Olomouci budou muset být zřízeny pobočky NSZ.

3. Na NSZ bude muset přejít buď většina státních zástupců vrchních státních zastupitelství nebo jiní státní zástupci, kteří budou vykonávat agendu dosud vedenou na vrchních stupních.

4. Nevzniknou žádné finanční úspory, neboť státní zástupci, kteří přejdou na NSZ budou mít vyšší plat než na vrchním státním zastupitelství, a ta menší část, která přejde na nižší státní zastupitelství, bude mít zachován dosavadní plat. Neušetří se ani na administrativním aparátu, resp. tyto případné úspory budou minimální, neboť s nárůstem počtu státních zástupců na NSZ se bude muset navýšit i počet administrativního aparátu na NSZ a část zůstane na pobočkách.

5. Zásadně se zvýší moc nejvyššího státního zástupce, dojde ke značné koncentraci jeho pravomocí, bude moci přímo či nepřímo zasahovat prakticky do všech kauz včetně těch nejzávažnějších na Úřadu a skutečnost, že vedoucí Úřadu bude mít relativně samostatné postavení na tom v zásadě nic nemění, dále bude rozhodovat o každém dovolání v trestních věcech, kontrole skončené věci, o správnosti všech usnesení o zastavení trestního stíhání, o opravných prostředcích proti rozhodnutím státního zástupce NSZ atd.

6. Dojde ke ztrátě zkušených a schopných státních zástupců z dosavadních odborů závažné hospodářské a finanční kriminality vrchních státních zastupitelství (přinejmenším z olomouckého Vrchního státního zastupitelství), jejichž vzdělávání si vyžádalo nemalé finanční prostředky.

Zdroj: dopis státních zástupců VSZ Olomouc ministryni spravedlnosti ze dne 13. 6. 2014

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY