Soudce Veselý má blíž k návrhu na jmenování předsedou ústeckého krajského soudu

Po svém odchodu z funkce Helena Válková řekla, že nešlo o její svobodné rozhodnutí Foto: archiv

Předseda Okresního soudu v Mělníku Jan Veselý má o krok blíž ke jmenování předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem. Ministryně spravedlnosti Helena Válková si vzala poslední čtyři dny na finální rozhodnutí, zda Veselého navrhne ke jmenování prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Jak ale přiznala České justici, převažují u ní spíše argumenty pro navržení.

Veselý zvítězil ve výběrovém řízení, které se konalo v polovině května. Pak ale vyšly najevo skutečnosti, které výběrová komise neznala a které Veselého práci jako soudce a coby předsedy Okresního soudu v Mělníku stavěly do nepříznivého světla. Při kontrole jeho spisů byly například zjištěny několikaměsíční průtahy. U další soudkyně pak v délce až 20 měsíců, což Veselý jako předseda soudu sám nezjistil a neučinil v tomto směru žádná opatření. Mělnický soud se v jednotlivých agendách umísťuje spíše na spodních příčkách ve srovnání s ostatními středočeskými okresními soudy. Proti jeho jmenování předsedou soudu i proti přeložení vůbec se navíc postavila Soudcovská rada Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Válková pro Českou justici prohlásila, že definitivní rozhodnutí hodlá učinit do pátku. „Můžu říci, že při zvažování pro a proti převažují argumenty ve prospěch podání. Nikoli snad proto, že by mě pan doktor Veselý tak přesvědčil, a mám bohužel i dvě nesouhlasná stanoviska Soudcovské rady Krajského soudu v Ústí nad Labem. Ale významná část justiční veřejnosti, nebo chcete-li představitelů justice, například paní doktorka Brožová jako předsedkyně Nejvyššího soudu a mohla bych jmenovat ještě pár jmen, se jasně dala slyšet, že výběrová komise doporučila jako kandidáta na první místo pana doktora Veselého a že toto je nejdůležitější doporučení, které by mělo být i takto hodnoceno,“ uvedla Válková. Dodala, že při rozhodování musela vážit vzájemně si odporující stanoviska, převážilo ale doporučení výběrové komise, vedené tehdejší první náměstkyní Hanou Marvanovou. „Přikláním se teď k tomu, že zřejmě vyslyším tuto argumentaci a podám návrh na jmenování pana doktora Veselého. Do konce tohoto týdne bude jasno,“ řekla Válková.

Snadnější rozhodování měla ministryně spravedlnosti v případě souběžně konaného výběrového řízení na post předsedy Krajského soudu v Brně. Odeslání návrhu na jmenování dosavadního místopředsedy Vrchního soudu v Praze Milana Bořka bránilo už jen získání souhlasu brněnské soudcovské rady. Ten ministerstvo obdrželo v polovině minulého týdne.

„Soudcovská rada vyjadřuje souhlas s přeložením i s návrhem na jmenování předsedou krajského soudu. I ústní vystoupení pana doktora Bořka v rámci našeho osobního setkání bylo naprosto přesvědčivé, zná problematiku, v minulosti dosahoval vynikajících výsledků i jako soudce. Myslím, že Krajský soud v Brně si bude moci gratulovat, pokud pan prezident mému návrhu vyhoví,“ řekla České justici Válková.

Robert Malecký