Instrukce k výběru funkcionářů nález Ústavního soudu nezpochybňuje, ujistila Válková

Po svém odchodu z funkce Helena Válková řekla, že nešlo o její svobodné rozhodnutí Foto: archiv

Fakt, že nová instrukce ministryně spravedlnosti neobsahuje úpravu opakovaného jmenování soudních funkcionářů v souladu s nálezem Ústavního soudu, neznamená podle ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO), že by takové jmenování, kritizované kvůli tzv. personální korupci, umožňovala. Válková to řekla po jednání s viceprezidentem Soudcovské unie Tomášem Novosadem.

„To, že je ve směrnici vypuštěno ustanovení, které byť nedokonale a nejasně upravovalo zákaz opakovaného jmenování, neznamená, že by to instrukce měnila. Naopak. Pracovali jsme na instrukci pod určitým časovým tlakem a nechtěla jsem se dopustit chyby v nedokonalé formulaci. Platí nález Ústavního soudu a instrukce jeho platnost nijak nezpochybňuje,“ řekla Válková České justici. Dodala, že instrukce je podzákonná norma, která má proti nálezu Ústavního soudu minimální právní sílu.

Válková se s Novosadem dohodla, že minimálně do konce letošního roku budou ministerstvo i předsedové soudů postupovat podle instrukce z konce července a vyzkouší, zda to v praxi nepůsobí problémy. Zkušebním „vzorkem“ tedy bude 29 funkcionářských pozic, převážně místopředsedů, které je na soudech všech úrovní třeba obsadit do konce září. „Pokud by se ukázalo, že to působí nějaké obtíže, nahradili bychom počátkem roku instrukci nějakou preciznější formulací,“ řekla Helena Válková.

Instrukce, kterou Válková vydala s účinností od 25. července, reagovala na události kolem nedávného konkurzu na nového předsedu ústeckého krajského soudu. Jejím záměrem bylo, aby všichni členové výběrové komise měli ke kandidátovi všechny potřebné podklady dříve, než ho budou hodnotit.

K předpisu ale vznesla výhrady Soudcovská unie, s níž jej Válková neprojednala. Instrukce totiž neobsahuje výslovný zákaz opakovaného jmenování funkcionářů, ačkoliv Ústavní soud už v roce 2010 dospěl k závěru, že opakovaný výkon funkcí předsedů a místopředsedů vytváří podmínky pro vznik „personální korupce“. Může prý funkcionáře motivovat k tomu, aby vycházeli vstříc exekutivě, což je v rozporu s principy nezávislosti a nestrannosti soudnictví.

Viceprezident Soudcovské unie Tomáš Novosad vysvětlení ministryně spravedlnosti přijal. „Dohodli jsme se, že do budoucna bude nastaven jednoznačný mechanismus, který vyhoví zákonu a díky němuž budou všechny věci, které se týkají chodu justice, směřovány k Soudcovské unii k připomínkování,“ řekl po schůzce.

Válková s Novosadem se zároveň dohodli na vytvoření pracovní skupiny, která navrhne nová pravidla pro výběr kandidátů na soudce v celé zemi. „V různých regionech to probíhá různě. Výběr adeptů na soudce by se měl standardizovat,“ řekla České justici Válková s tím, že určitý návrh už má Soudcovská unie připravený.

Robert Malecký