Pondělí, 19. dubna, 2021

Vláda projedná změnu vymáhání dluhů od manželů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vláda v pondělí projedná novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu, která mimo jiné upravuje vymáhání dluhů v případech společného jmění manželů. Další navrhovanou novinkou je to, že úspěšný účastník civilního soudního řízení bude mít automaticky právo na přiznání náhrady hotových výdajů, i když v řízení nebude zastoupen advokátem.

Návrh ukládá soudům a exekutorům, aby při nařizování výkonu rozhodnutí či exekucí zohledňovali skutečnost, že zákonný rozsah společného jmění manželů byl zúžen či jinak dotčen smlouvou nebo rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu. Nové pravidlo se bude vztahovat na smlouvy či rozhodnutí, které jsou zapsány ve veřejném Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Ten od letošního 1. ledna vede Notářská komora.

Podle platné právní úpravy se zatím k těmto smlouvám či rozhodnutím nepřihlíží. Manžel dlužníka tak nyní musí podávat k soudu takzvanou vylučovací žalobu a soud teprve následně rozhoduje o vyloučení daného majetku z exekuce nebo z výkonu rozhodnutí. Tento postup je zdlouhavý, podání žaloby navíc podléhá soudnímu poplatku.

Ministerstvo spravedlnosti novelou také zjednodušuje postavení účastníka soudního řízení, který se nenechal zastoupit advokátem či notářem. V případě vítězství ve sporu by se měl takový účastník snáze domoci náhrady nákladů, které vynaložil v souvislosti s účelným uplatňováním nebo bráněním svého práva.

Nezastoupený účastník nyní své náklady zpravidla vůbec nenárokuje, protože by měl s jejich vyčíslením více starostí, než by odpovídalo poskytnutým penězům. Nově už však soudu nebude muset své hotové výdaje prokazovat a bude mít právo na paušální částku, jejíž výši určí vyhláška ministerstva.

Pokud účastníku vzniknou v souvislosti s řízením vyšší náklady než bude částka určená vyhláškou, nebude muset využít možnosti paušální náhrady a místo toho bude moci vyčíslit své skutečné náklady.

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY