Státní zástupce operoval v trestním řízení účastí starosty na semináři v parlamentu

Ostravice v Beskydech. Místo, kde se odehrává jedno z absurdních divadelních představení dnešní doby. Foto: archiv

Účastí obviněného starosty obce Ostravice Miroslava Mališe na květnovém semináři o trestním stíhání zastupitelů obcí a měst v Poslanecké sněmovna Parlamentu operoval v závěrečné řeči obžaloby před soudem předminulý týden státní zástupce Ladislav Hradil. Starosta Miroslav Mališ byl zmínkou překvapen a zaskočen. Státní zástupce Ladislav Hradil i nadále požaduje pro pět zastupitelů Ostravice trest, aby každý z nich uhradil škodu, která nevznikla, ale vzniknout mohla.

Seminář o trestní odpovědnosti komunálních politiků se konal letos 20. května v Poslanecké sněmovně Parlamentu a byl reakcí na šířící se vlnu policejních obvinění zastupitelů a členů rad za hlasování. Seminář moderoval Stanislav Polčák, který přizval čtyři rozhodující řečníky: Adama Furku z ministerstva vnitra, Pavla Pukovce z Nejvyššího státního zastupitelství, prof. Pavla Šámala z Nejvyššího soudu a doc. Tomáše Gřivnu, který zastupuje některé obce.

Svůj případ na semináři před zastupiteli představil také starosta Františkových lázní Ivo Mlátilík, který otevřeně hovořil o trestním stíhání zastupitelů na objednávku, o podlézavosti orgánů činných v trestním řízení tisku a o diletantské práci státních zástupců a policistů, přičemž státní zástupce, který podle soudce opakovaně nezákonně obvinil dva úředníky Mariánských Lázní, z jeho řeči vyšel jako darebák. Za viníka pořádaných honů na zastupitele pak označil v rozhovoru pro Českou justici ODS, neboť ta měla ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, který podle starosty Mlátilíka do vedoucích funkcí ve státním zastupitelství tyto lidi dosadil.

Vývoj své kauzy před zastupiteli prezentoval v poslanecké sněmovně také místopředseda Svazu obcí a měst a současně obviněný starosta obce Lipno nad Vltavou Zdeněk Zídek. Ani ten si nebral vůči orgánům činným v trestním řízení žádné servítky. Zastupitelé Lipna prodali pozemky, a umožnili tak vznik cyklostezky z Lipna do Frymburku, zpřístupnili levý břeh jezera veřejnosti a zajistili doslova boom a rozvoj v Lipně, avšak starosta byl stíhán za údajně nízkou cenu pozemků. Že se nedopustil trestného činu, potvrdil pravomocně až odvolací soud Krajský soud v Českých Budějovicích den po semináři 21. května 2014.

Akce ve sněmovně, kterou Ivo Mlátilík kritizoval, se nakonec stala manifestací projevů zloby proti orgánům činným v trestním řízení i manifestací bezradnost, když se zastupitelé veřejně radili, jak hlasovat, aby policie nerozkryla, který zastupitel byl pro, a který hlasoval proti. Až Tomáš Gřivna musel upozornit na trestní odpovědnost celé obce nebo kraje ze zákona o trestní odpovědnosti právnických osob s výjimkou výkonu veřejné moci.

Obviněný starosta Miroslav Mališ na semináři vystoupil v rámci diskuse dvakrát a vždy sklidil potlesk. V rámci debaty se s odkazem na vlastní trestní stíhání zeptal, kdo bude sedět v zastupitelstvech, když jsou stíháni zastupitelé i za škodu, která nevznikla, přičemž zastupitele označil za lidi chybující. Druhé vystoupení se týkalo právě hlasování a kriminalizace skupiny zastupitelů, kteří pro něco zvednou ruku. Navíc poskytl na semináři písemný materiál s popisem svého případu a se svým stanoviskem, které Česká justice otiskla. Právě účastí Miroslava Mališe na tomto semináři nakonec operoval před soudem okresním soudem ve Frýdku-Místku státní zástupce tamního okresního státního zastupitelství Ladislav Hradil.

Podle slov starosty Miroslava Mališe pro něho bylo překvapující, když státní zástupce ve veřejné závěrečné řeči před soudem uvedl, že se Miroslav Mališ předmětného semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v květnu účastnil. Spojitost mezi svým vystoupením v poslanecké sněmovně a trestním řízením před soudem nedokázal z výroků Ladislava Hradila vyvodit. „Státní zástupce v závěrečné řeči před soudem uvedl, že ten případ přednáším, že jsem se zúčastnil semináře v poslanecké sněmovně. Zaskočilo mě to,“ řekl Miroslav Mališ, který na rozdíl od předešlých rozhovorů pro Českou justici odmítl sdělit jakýkoli názor a opakoval, že respektuje názor soudu i státního zástupce a že je z celé záležitosti poučen.

Případ Ostravice, o kterém Česká justice opakovaně informuje, začal v roce 2011, kdy starosta a členové rady hlasováním schválili pokračování smlouvy na audit obce s firmou Moravskoslezský audit s.r.o. a podpisem smlouvy za 25.200,- Kč pověřili starostu Mališe. Půl roku před tím zastupitelstvo odhlasovalo, že o audit má obec požádat Moravskoslezský kraj, který jej vykoná zdarma, a to přesto, že v té době do obce docházel na základě řádně uzavřené smlouvy auditor, jehož se Moravskoslezský audit s.r.o. stal nástupníkem, neboť náhle zemřel. Smlouva byla nakonec zrušena a žádná částka nebyla Moravskoslezskému auditu uhrazena. Po třech letech trestního stíhání starosty a čtyř členů zastupitelstva pro způsobenou škodu ve výši 25.200 Kč byli všichni stíhaní minulý týden okresním soudem ve Frýdku-Místku zproštěni.

Státní zástupce Ladislav Hradil se proti rozhodnutí soudu na místě odvolal. Na dotaz České justice, jaký trest pro zastupitele státní zástupce i nadále navrhuje, vysvětlil Miroslav Mališ, že každý ze zastupitelů má zaplatit předmětnou škodu ve výši 25.000,- Kč, která nevznikla, ale vzniknout mohla, aby si uvědomili, jaká je hodnota peněz. Státní zástupce Ladislav Hradil již dříve pro tisk uvedl, že zastupitele stíhá mimo jiné z výchovných důvodů. Celý proces už stál kvalifikovaným odhadem několik set tisíc korun.

Irena Válová