Kárný senát NSS zastavil řízení s olomouckým soudcem Šlahařem ve věci insolvence Mora – Topu

Podle kárného senátu NSS Dobeš skutečně neměl oprávnění úkon udělat. Nelze mu však klást za vinu to, že obviněný muž takzvaně "přeseděl" vazbu. Foto: NSS

Ministerstvo spravedlnosti neuspělo s kárným návrhem na olomouckého soudce Bronislava Šlahaře ve věci mediálně známého případu insolvence společnosti Mora – Top podnikatele Pavla Juříčka. Kárný senát Nejvyššího správního soudu soudu řízení zastavil loni 27. listopadu, nyní bylo ve věci zveřejněno zdůvodnění. Plyne z něho, že ministerstvo návrh podalo pozdě.

Kárný návrh se týkal postupu soudce Krajského soudu v Ostravě, pobočky Olomouc ve věci insolvence společnosti Mora – Top. Dle názoru ministryně spravedlnosti Heleny Válkové, která návrh podávala, se měl jmenovaný soudce dopustit kárného provinění tím, že ve věci nevydal formální rozhodnutí o tom, že se nebude hlasovat o odvolání insolvenčního správce. Tímto postupem měl zbavit účastníky řízení možnosti domáhat se přezkumu jeho právního názoru, že nemohou hlasovat o změně insolvenčního správce, když Vrchní soud v Olomouci odmítl usnesením ze dne 31. 10. 2013 odvolání účastníků z důvodu neodstranitelného nedostatku podmínek řízení, za situace absentujícího formálního rozhodnutí, přestože věděl, že vedle jeho právního názoru paralelně existuje judikatura Vrchního soudu v Praze, dle níž při posuzování hlasovacího práva věřitelů při hlasování o odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce a ustanovení insolvenčního správce nového dle § 29 odst. 1 insolvenčního zákona je pro výsledek tohoto hlasování určující poměr dosažených hlasů vůči celkové výši pohledávek přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze s právem hlasu, nikoli vůči celkové výši pohledávek, a za této situace neumožnil podrobit svůj názor přezkumu odvolacího soudu, čímž upřel účastníkům právo na účinný opravný prostředek a omezil tak jejich právo na spravedlivý proces. Takto popsáno stojí údajné provinění soudce Šlahaře v kárném návrhu.

Ministerstvo kárný návrh na soudce Šlahaře podalo loni na konci srpna. Jak vyplývá z usnesení NSS, které bylo dnes zveřejněno na stránkách soudu, na neveřejném jednání, konaném dne 27. 11. 2014, dospěl ale kárný senát po prostudování dohledového spisu ministerstva spravedlnosti k závěru, že návrh na zahájení kárného řízení byl kárnou navrhovatelkou podán až po uplynutí výše uvedené šestiměsíční subjektivní lhůty. Pod usnesením je podepsán předseda kárného senátu Radovan Havelec.

Ministerstvo vyhlásilo podvodům v inslovencích boj po nástupu prvního náměstka Roberta Pelikána. Vychází přitom ze seznamu několika desítek údajně podvodných insolovencí, které shromáždil místopředseda Svazu průmyslu Pavel Juříček. Právě jeho firem se případ soudce Šlahaře týkal: Juříčkova firma Brano Group před čtyřmi lety koupila výrobce kotlů Mora – Top a investovala milionové částky. Společnost se po čase kvůli jednomu spornému platebnímu příkazu dostala do insolvence. Juříček tvrdí, že následkem vadného rozhodnutí insolvenčního soudu skončil výrobní program společnosti.

Na ministerstvu spravedlnosti aktuálně vzniká tým, který bude podvodná insolvenční řízení analyzovat. Tzv. insolvenční Kobra má policistům a státním zástupcům označit podezřelé případy, kdy byl majetek společností napaden pomocí falešných inslovenčních pohledávek. Hlavním cílem je, aby se orgány činné v trestním řízení naučily takové případy rozpoznat, náměstek Robert Pelikán ale zároveň chce, aby se zjevné kriminální činy „odstíhaly“.

Česká justice nedávno upozornila, že tzv. Juříčkovým seznamem se chystá pracovat i Bezpečnostní informační služba a Národní bezpečnostní úřad. Svaz průmyslu a dopravy rozeslal podnikatelům, kteří se stali obětmi insolvenčních podvodů, formulář, na který mají napsat jména soudce nebo insolvenčního správce, kteří se na jejich případu „podepsali.“ Akce je společnou iniciativou BIS a NBÚ, které Juříčka kontaktovaly s žádostí o poskytnutí informací.

Robert Malecký