Pavel Šámal: Máme připravené právní řešení situace kolem platů

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal Foto: archiv

Máme s předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou před pátečním jednání určité právní řešení, které by mohlo situaci kolem platů soudců pomoci vyřešit, naznačuje před schůzkou na ministerstvu spravedlnosti předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Konkrétní být v krátkém rozhovoru s Českou justicí nechtěl, záleží prý také na tom, s jakými představami přijdou na jednání zástupci vlády.

Pokud budou zástupci vlády na pátečním jednání požadovat od předsedů vyšších soudů garance, že při smírném řešení otázky platů nebude dále hrozit podávání žalob, jste schopni takové garance poskytnout?

Má se uskutečnit jednání právě o těchto otázkách. Samozřejmě nejsme zatím dopodrobna informováni, jak probíhalo jednání vlády. Očekáváme, že nás vláda bude o průběhu toho jednání informovat a přijde s návrhem, jak si představuje tuto garanci. Jsme otevřeni, a to chci zdůraznit, jakékoli shodě. Jsme s panem doktorem Baxou přesvědčeni, že za justici jednáme tak, aby došlo ke smírnému řešení celého problému, který naznačujete. Ale samozřejmě je na vládě, aby nám sdělila, jaké má představy a na základě toho navrhla určitý způsob řešení. Pokud to řešení bude respektovat to, co jste naznačil, jsme připraveni na takovém řešení se vší vážností a se vší odpovědností spolupracovat.

Máte na mysli nějakou formu morálního apelu na soudce?

To zatím nechám otevřené, podle nás by přicházelo v úvahu dokonce i právní řešení. Ale nechám to otevřené, protože je to otázka dalšího jednání se členy vlády.

Můžete aspoň naznačit, zda jde o řešení, v němž by byl účasten Ústavní soud?

To naznačovat nebudu až do pátečního jednání a po pátečním jednání vám to řeknu. Říkat to předem, dříve, než se to dozví druhá strana, není fér.

Robert Malecký