Komora: Změny v exekučním řádu sníží úspěšnost exekucí

Negativní důsledky vzniknou podle EK i pro vedení exekučního řízení a soudní exekutory Foto: archiv

Legislativní změny exekučního řádu, které nyní projednává Sněmovna, zhorší přístup dlužníků a věřitelů k právu, sníží úspěšnost exekucí a prodlouží je. Uvedla to prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková. Kritizované změny se týkají například přesného stanovení pořadí postupu při vykonávání exekuce, jejich natáčení a dražeb nemovitostí. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) kritiku odmítá a tvrdí, že norma bude prospěšná.

Podle návrhu budou při exekuci nejprve obstaveny bankovní účty a provedeny srážky ze mzdy. Teprve poté bude možné prodat movité a nemovité věci dlužníka. „Podobná úprava se na první pohled může jevit smysluplně a v zájmu humanizace exekucí, ale ve skutečnosti výrazně poškodí dlužníky i věřitele. Průběh exekuce prodlouží až na dvojnásobek a dluh naroste o úroky. Opatření nejsilněji zasáhne nízkopříjmovou skupinu obyvatel,“ uvedla Fučíková. Řízení se podle ní prodraží na straně dlužníka i na straně věřitele.

Pelikán s výtkami nesouhlasí. „Samozřejmě ten proces se nepatrně komplikuje, ale komplikuje se ve prospěch spravedlivosti,“ řekl novinářům. Dodal, že na přípravu komplexní novely momentálně není čas. „Jsou to každodenní tragédie. Lépe jít tou cestou dílčích změn, kdy je máme připravené a aspoň něco zlepšit,“ řekl.

Komora dále uvedla, že povinné plošné pořizování audiovizuálního záznamu při soupisu movitých věcí by bylo v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. „Znamenalo by to zásah do práv dlužníků, do jejich soukromí a komfortu, což by mohlo vyvolávat četné kontroverze,“ řekl viceprezident komory Vladimír Plášil. Podle Pelikána je ale tato oblast ošetřena už v současném znění zákona o ochraně osobních údajů a ke kritice tak není důvod.

Sněmovna by v novele měla také rozšířit a zpřesnit seznam věcí, které by exekutor nemohl dlužníkovi doma zabavit. Novelu občanského soudního řádu, která novinky předpokládá, poslancům před závěrečným sněmovním kolem doporučil schválit ústavně-právní výbor. Sněmovní plénum by mělo o předloze rozhodnout tento týden.

Zatímco nyní exekutoři nesmějí zajistit například běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti, novela jasně stanoví, že za vybavení se pokládá postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo a ložní prádlo, pokud jejich hodnota zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení. Exekutor by také nesměl zabavit studijní a náboženskou literaturu a dětské hračky. Ke snubním prstenům a podobným předmětům by norma přidala písemností osobní povahy a obrazové a zvukové záznamy, jež se týkají dlužníka nebo jeho rodiny. S touto konkretizací komora problém nemá.

Také Česká asociace věřitelů se ohrazuje proti některým změnám. Vedle stanovení závazného pořadí jednotlivých způsobů výkonu exekuce jde o nemožnost uspokojit pohledávky do 30.000 Kč nuceným prodejem nemovitosti dlužníka v případě, když v ní má hlášený trvalý pobyt.

Záměrem novely je zabránit případům, kdy se kvůli relativně nízkému dluhu uskutečnila exekuční dražba nemovitosti, ve které měl dlužník bydliště. „Přistupovat k prodeji nemovitosti pro tzv. drobné pohledávky v situaci, kdy je možné je uspokojit z jiných majetkových hodnot dlužníka, je samozřejmě nepřiměřené a neúčelné. Vyloučit ovšem možnost dražby nemovitosti i pro případ, kdy dlužník skutečně nedisponuje žádným jiným zabavitelným majetkem než výše uvedenou nemovitostí, je vůči věřiteli krajně nespravedlivé,“ míní prezident asociace Pavel Staněk.

-čtk-