Pondělí, 23. května, 2022

Podle Unie obhájců mohlo v kauze Grubner dojít k porušení práva na obhajobu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Unie obhájců ČR odmítá nekorektní obviňování advokátů jako profesní skupiny, ale nechce se, vycházeje ze svých zásad, vyjadřovat k tzv. živé kauze. Reaguje tak na prohlášení policejního mluvčího Tomáše Hulana, který v minulém týdnu v souvislosti s trestní kauzou krácení DPH uvedl, že do případu jsou zapojeni i významní advokáti, které lze spojovat s členstvím v kontrolní radě České advokátní komory.

Ke kauze se již ostře vyjádřily Česká advokátní komora a Unie státních zástupců.

Ze zmíněného tiskového prohlášení mluvčího Policie ČR není podle Unie obhájců patrné, která policejní složka s tímto neurčitým, ale závažným obviněním vystupuje. Zda jde o názor policejního prezidenta, policejního prezidia, jiné policejní složky anebo samotného mluvčího Hulana.

„Nicméně kdokoliv z těchto subjektů by si měl být vědom, že takový způsob dialogu mezi dvěma složkami, které mají v základu stejný cíl, totiž zákonné trestní řízení, není v souladu s trestním řádem. Má-li kdokoliv z policejních představitelů za to, že konkrétní advokát porušuje své povinnosti nebo svá práva v rámci obhajoby obviněného, měl by se primárně obrátit na kontrolní orgány České advokátní komory a požádat je o přezkoumání takového jednání, nikoliv napadat všechny obhájce prostřednictvím médií,“ uvádí se v prohlášení prezídia Unie obhájců.

Podle informací, které má Unie k dispozici, trestní stíhání v uvedené věci probíhá po dobu již více než jednoho roku. Trestní řízení pak pravděpodobně ještě déle. Přesto údajně k datu 15. června 2015 neeviduje Česká advokátní komora žádnou stížnost či podnět policejního orgánu směřujícího proti některému z obhájců, kteří se v uvedené věci angažují. A stíhán je jeden advokát.

„Za zásadní považujeme informaci, že v uplynulých dnech přijali policisté vyšetřující předmětnou kauzu opatření, kterým na nějakou dobu zamezila jednomu z obviněných, který je ve vazbě, jeho styku s obhájci. Takový postup považuje Unie obhájců za porušení ústavního práva na obhajobu a požaduje jeho přezkoumání,“ uvedl člen prezídia Unie Lukáš Trojan.

-šr-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY