Rathova obhájkyně žádá o vyloučení soudce Pacovského

David Rath Foto: archiv

Advokátka Marcela Ondřejová, která zastupuje obviněného exhejtmana Davida Ratha podala ke Krajskému soudu v Praze návrh na vyloučení soudce Roberta Pacovského. V žádosti kterou má Česká justice k dispozici uvedla, že příbuznost soudce s Rathovým minulým obhájcem je jasná známka podjatosti.

Návrh podal David Rath prostřednictvím advokátky Marcely Ondřejové, která mu byla přidělena ex offo. „Podle § 30 odst.1) tr.ř. je z vykonávání úkonů trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, nemůže nestranně rozhodovat,“ píše v návrhu obhájkyně. Ta již třikrát u soudce Roberta Pacovského neuspěla s návrhem na prodloužení lhůty ke studiu spisu. Ondřejová Davida Ratha zastupuje od konce května, kdy exhejtman přišel o svého obhájce Michala Pacovského, který je strýcem soudce Roberta Pacovského. Michal Pacovský měl převzít obhajobu po Adamu Černém a Robertu Jelínkovi.
David Rath si stojí za tím, že se mu Michal Pacovský sám nabídl. „Nutno zdůraznit, že pan JUDr. Michal Pacovský sám inicioval převzetí obhajoby MUDr. Davida Ratha, na což obžalovaný přistoupil a podepsal plnou moc k zastupování, přičemž tuto plnou moc JUDr. Michal Pacovský přijal. Z textu plné moci, jak shora citováno, je zcela nepochybné, že se jedná o věc projednávanou Krajským soudem v Praze pod spisovou značkou 4T 5/2015 navazující na předchozí věc 4T 21/2013. Na předmětném jednání, na kterém došlo k udělení plné moci a k jejímu přijetí JUDr. Michalem Pacovským, byl přítomen i syn JUDr. Michala Pacovského a bratranec soudce Mgr. Roberta Pacovského, který je rovněž advokátem a dle vyjádření JUDr. Michala Pacovského ho měl zastupovat u soudu v době zahraniční cesty JUDr. Michala Pacovského,“ píše Ondřejová v návrhu.


K vyloučení soudce stačí, že zde vztah mezi soudcem a obhájcem existuje a není vůbec podstatné, zda tento vztah je pozitivní či negativní nebo jak je intenzivní. Informace sdělené členovi rodiny soudce, které mají důvěrný charakter podle zákona o advokacii  a pouhá potencionální hrozba jejich využití či zneužití, jakož i nevyjasněná motivace iniciativy JUDr. Michala Pacovského k převzetí obhajoby navozuje pochybnosti, zda úmyslem nebylo získat důvěrné informace.

Marcela Ondřejová, advokátka Davida Ratha


Rath si stěžuje zejména na to, že když začal s advokátem Pacovským jednat, sdělil mu důvěrně informace k celé kauze a dal mu také plnou moc k zastupování. „K vypovězení plných mocí stávajícím obhájcům došlo bezprostředně po udělení plné moci JUDr. Michalu Pacovskému s tím, že ihned poté bylo iniciováno jednání, při kterém ze strany JUDr. Černého a JUDr. Jelínka byly JUDr. Pacovskému sděleny informace důvěrného charakteru jak o obhajobě, tak i o klientovi, přičemž i JUDr. Michal Pacovský sdělil řadu důvěrných informací, ze kterých bylo zřejmé, že má jasný plán a představu dalšího postupu s vědomím osobních znalostí a poznatků,“ píše se dále v žádosti. Když Pacovský nakonec obhajobu Ratha odmítl a k soudu nedorazil, ocitl se exhejtman bez advokáta. Na postup svého obhájce si už stěžoval i České advokátní komoře.
„Předseda senátu neučinil žádné opatření k zajištění účasti obhájce JUDr. Michala Pacovského nebo jeho substituta, což je v přímém kontrastu s tím, jaký postup zvolil v obdobných případech během předmětného řízení, kdy soud zcela běžně telefonicky zjišťoval a zajišťoval účast obhajoby tak, aby nebylo zmařeno nařízené jednání. Už tento rozdílný přístup jasně svědčí o faktu, že předseda senátu Mgr. Pacovský v případě, který se týká jeho rodinných příslušníků, jedná a rozhoduje jiným způsobem než v obdobných případech,“ píše v návrhu Rathova advokátka Ondřejová. Dále pak upozorňuje, že nelze vyvrátit, že soudce Robert Pacovský má k Michalu Pacovskému vztah.
„Jde o fakt, že soudce nemá objektivní a neutrální vztah k obhájci obžalovaného, ale i k jeho předchozím obhájcům JUDr. Černému a JUDr. Jelínkoví, kteří v tomto případě přicházejí v úvahu i jako svědci před řízením vedeným Českou advokátní komorou, případně jako svědci v trestním řízení vedeném v důsledku prohlášení JUDr. Michala Pacovského, že jde o podvodnou plnou moc. (…) Věc nelze bagatelizovat konstatováním soudce v tiskovém prohlášení, že není se svým strýcem ve styku,“ píše se v návrhu. Advokát Michal Pacovský totiž měl Krajský soud varovat, že mu může být podvodně předložena plná moc. Michal Pacovský se prý opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že svého synovce dobře zná. „Říkal mi, že se synovcem mají dobré vztahy, že ho zná od dětství, a to je podle mě jako podle laika dobře,“ uvedl Rath.

-hof-