Skončí ředitelka Probační a mediační služby?

Jitka Čádová na přednášce v Ústeckém kraji Foto: kr-ustecky.cz

Pod ředitelkou Probační a mediační služby (PMS) Jitkou Čádovou se hýbe křeslo. Podle informací České justice se ministr spravedlnosti Robert Pelikán chystá Čádovou odvolat.

Čádová, která nastoupila do vedení služby v květnu minulého roku, je jednou z hlavních osob, které měly na starost přípravu dnes již probíhajícího tendru na elektronický monitorovací systém, tzv. náramky pro vězně.

Důvěryhodný zdroj z ministerstva spravedlnosti České justici sdělil, že důvodem pro odvolání Čádové má být nespokojenost Pelikána právě s její rolí v tzv. skupině EMSON, což je pracovní skupina ministerstva spravedlnosti, složená ze zástupců několika odborů a zástupců PMS, jež má na starosti zavádění elektronických náramků pro vězně. Konkrétně má být důvodem odvolání „opakované závažné porušování zásad zacházení a ochrany informací získaných v souvislosti s činností pracovní skupiny EMSON“.

Byl to právě Pelikán, který oproti dřívější praxi zavedl okolo výběrového řízení na náramky přísné informační embargo, kdy na základě jeho pokynu resort utajoval dokonce dokumenty i pro připomínkové řízení a zveřejnil pouze částečnou studii proveditelnosti od firmy KPMG, z níž ministerstvo vypreparovalo ekonomickou část.

Aktuálně ministerstvo tají i okolnosti výběru advokátní kanceláře, která ministerstvu při výběrovém řízení radí a bude mít tak velký vliv na průběh a výsledky výběrového řízení. Již 14 dní ani přes urgence totiž tiskový odbor resortu neodpověděl na dotazy České justice o podrobnostech výběrového řízení, které vyhrála AK Kinstellar. Není tedy možné zjistit, jak výběrové řízení probíhalo a jaké další advokátní kanceláře se ho zúčastnily. Na webu rovněž není zveřejněna smlouva s AK Kinstellar a tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová České justici sdělila, že k jejímu získání je nutné použít oficiální žádost na základě paragrafu 106 o svobodném přístupu k informacím. Na samotné vyřízení takové žádosti má ale resort dalších 15 dní.

Samotná Čádová včera České justici sdělila, že o svém možném odvolání nic neví. „Není tomu tak,“ reagovala na dotaz, zda byla odvolána. Ministr spravedlnosti Pelikán v textové zprávě České justici stručně napsal, že odvolání Čádové „nemůže potvrdit“.

Eva Paseková