Ministerstvo: Spory o nezaplacené faktury přejdou z ČTÚ na soudy nejdříve v roce 2018

Předsednictvo soudcovské unie na jednom z minulých sněmů Foto: Eva Paseková

O Nejvyšší radě soudnictví bude Ministerstvo spravedlnosti se soudci dále diskutovat a to zejména v rámci vytváření tzv. Bílé knihy justice. S možností přesunu rozhodování účastnických sporů z Českého telekomunikačního úřadu na soudy soudy pak resort počítá nejdříve od roku 2018.

Zástupce tiskového oddělení Jiří Hovorka tak reagoval na dotazy České justice, která se zajímala, jak ministr Robert Pelikán odpoví na závěry, které Soudcovská unie přijala na svém víkendovém sněmu. Šéf resortu ovšem reagovat nemohl, neboť jak již minulý týden sdělila mluvčí Tereza Schejbalová, má „dlouhodobě naplánovaný soukromý program“. Ministerstvo na sněm na část programu vyslalo náměstka ústavně právní sekce Petra Jägera.

„Pan ministr Pelikán je od pátku 18. října na soukromé zahraniční cestě spojené s pracovními povinnostmi, mezi něž patří zejména finalizace dokumentu s názvem Bílá kniha justice. Jedná se o materiál, který má zmapovat cesty, jimiž by se v následujících letech mělo ubírat české soudnictví, aby došlo k odstranění zásadních nedostatků v jeho fungování, celkově se zvýšila efektivita justice a rychlá vymahatelnost práva a v neposlední řadě posílila důvěra veřejnosti v soudní systém. Pan ministr si je vědom toho, že témata, jimž se soustavně Soudcovská unie věnuje, se prolínají s tématy obsaženými v Bílé knize justice, a proto jej mimo jiné mrzí, že se nemohl sněmu  Soudcovské unie zúčastnit,“ napsal ve své reakci Hovorka. Některým soudcům, ale i například předsedovi Senátu Milanu Štěchovi vadilo, že za sebe alespoň nevyslal zástupce resortu. Problematika správy soudů a zřízení rady soudnictví patří podle Hovorky mezi témata, kterým se Bílá kniha justice rovněž věnuje, čili toto téma bude nepochybně s představiteli soudní soustavy dále diskutováno.

„Totéž platí i o přenesení části agendy Českého telekomunikačního úřadu na správní úseky soudů. Ministerstvo spravedlnosti je nicméně přesvědčeno, že systémově je žádoucí, aby účastnické spory o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací do budoucna řešily – podobně jako v celé řadě zahraničních zemí – soudy. Pro případnou změnu je však potřeba vytvořit materiální, technické a personální podmínky. Reálně by tak ke změně nemělo dojít dříve než v roce 2018,“ komentoval spor o přesun agendy zástupce tiskového odboru pro Českou justici.

(epa)