Ministerstvo hledá soudce Tribunálu Soudního dvora EU, způsob výběru tvrdě kritizuje soudkyně Pelikánová

Irena Pelikánová Reprofoto ČT

S uzávěrkou 11. února  2016 vyhlásilo ministerstvo spravedlnosti další výběrové řízení na kandidáta na soudce Tribunálu Soudního dvora EU za ČR. Podmínky jsou stejné jako v předchozích soutěžích na vysoké funkce v justičních institucích EU. Způsob a průběh výběrových řízení včetně výběru Michala Bobka generálním advokátem však dnes tvrdě napadla soudkyně SD EU Irena Pelikánová.

Jako v předešlých výběrových řízeních musí kandidát a) být státním občanem České republiky, b) být bezúhonný, c) mít vysoký morální charakter, d) mít ukončené vysokoškolské magisterské právnické vzdělání, e) mít právní praxi po dobu nejméně deseti let, f) skýtat záruky nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce soudce po případném jmenování, g) mít dostatečné znalosti práva Evropské unie, zejména judikatury Soudního dvora Evropské unie, h) aktivně ovládat francouzský jazyk, i) aktivně ovládat další z úředních jazyků Evropské unie mimo svůj mateřský jazyk.

Jako u předchozích konkurzů upozorňuje ministerstvo spravedlnosti, že evropský výbor, který bude vybraného kandidáta hodnotit, je přesvědčen, že kandidující by měl mít alespoň 15 let právní praxe na vyšší pozici. „V této souvislosti upozorňujeme, že výbor zřízený podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie, který posuzuje vhodnost kandidátů na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora, je toho názoru, že kandidát na tuto funkci by měl mít alespoň 15 let právní praxe na vyšší pozici,“ uvádí se v textu vyhlášení.

Tento názor hodnotícího výboru je však možné zvrátit, pokud Česká republika navrhne mimořádnou a respektovanou osobnost, která prokáže „výjimečné právní schopnosti“. To se například stalo u osobnosti generálního advokáta SDEU, kterým byl jmenován za Českou republiku Michal Bobek, aniž by splňoval kritérium praxe ve vyšší pozici. O nehladném průběhu kandidatury Michala Bobka Česká justice již dříve informovala.

Takový postup u takto vysoké funkce však dnes tvrdě kritizovala současná soudkyně Tribunálu SD EU  Irena Pelikánová v rozhovoru pro Lidové noviny.  „Formálně to vypadá hezky, materiálně je to bohužel o mnoho horší. Na vlastní oči jsem viděla, jak je možné vše zmanipulovat,“ uvedla soudkyně Pelikánová v souvislosti s volbou Michala Bobka generálním advokátem.

Pelikánová proti generálnímu advokátovi, Bobek proti soudcům ESLP

„Nelíbí se mi, že právníci z nastupující generace bez jakýchkoli zkušeností chtějí hned skočit na co nejvyšší post. Nemají za sebou vůbec nic, ženou se jenom za svými ambicemi! V evropském soudnictví je zkušenost a dostatečná praxe naprosto nezbytná a je i formálně předepsaným požadavkem, “ uvádí v dnešním rozhovoru pro Lidové noviny soudkyně a matka ministra spravedlnosti Irena Pelikánová v souvislosti s volbou Michala Bobka, který se přes nesplnění kritérii nakonec stal generálním advokátem SD EU.

Naopak jmenovaný nynější generální advokát SD EU Michal Bobek se rovněž jako editor a autor podílel na knize o výběru soudců Evropského soudu pro lidská práva, která na již zvolené soudce útočí pro způsob jejich volby a jejich údajně nedostatečné kompetence, kvůli nimž Evropský soud pro lidská práva prý dokonce ztratil legitimitu.

Dalšího soudce hledá ČR v souvislosti s reformou Soudního dvora EU, podle které se rozšiřuje počet soudců na dva z každého členského státu Evropské unie.  Funkční období druhého soudce z ČR bude končit 31. srpna 2019. Podle vyhlášení výběrového řízení musí nastoupit nový soudce v termínu „co nejdříve“.
Irena Válová