Konference Soudcovské unie: Zřízení Nejvyšší rady soudnictví je nutnost

Představitelé Senátu s vedením Soudcovské unie Archivní foto: Senát PČR

Zhruba padesátka zástupců Soudcovské unie (SU) se minulý týden sešla při debatě nad reformou justice. „Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví,“ komentovali dnes zástupci SU závěr konference. Debatovalo se i nad parametry, které by měl justiční samosprávný orgán mít.

Justice o vytvoření zastřešujícího orgánu, který by měl mít na starosti i její správu, usiluje dlouhodobě. Současný ministr Robert Pelikán (ANO) ale myšlence není příliš nakloněn.

Soudcovská unie i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. „Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepšení výkonu primární funkce soudů – poskytování ochrany práv účastníkům řízení v potřebné kvalitě i rychlosti,“ uvedli zástupci SU v tiskové zprávě.

Soudci se shodli, že současný model nemá budoucnost a justici spíše škodí.

Nejvyšší rada soudnictví by podle závěrů konference SU měla být nejen se zastoupením soudců, ale i členů nominovaných zákonodárnou mocí. S odkazem na mezinárodní dokumenty SU trvá na většinovém zastoupení soudců. Soudce by volili samotní soudci. Na konferenci proběhla také debata o pravomocích, které by orgán měl mít a pojmenovávaly se jeho případné klady a zápory nebo jeho vztah k předsedům soudů.

Na rozdíl od sněmů SU na toto jednání nebyl pozván nikdo mimo členské základny SU, tedy ani zástupci ministerstva spravedlnosti či Poslanecké sněmovny a Senátu, jak bývalo vždy zvykem.

(epa)