Anketa mezi poslanci: Jste pro svolání výboru pro bezpečnost kvůli situaci v policii?

Dnes už minulá Poslanecká sněšmovna Foto: archiv

Sněmovní výbor pro bezpečnost by mohl ve čtvrtek schválit program jednání o situaci kolem reorganizace policie. Podle jednacího řádu Sněmovny se musí sejít alespoň třetina jeho členů, aby se mohl usnášet. Výbor má 15 členů, z toho dva budou zřejmě služebně v zahraničí, a to jeho předseda Roman Váňa (ČSSD) a Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSČM). Česká justice se proto ptala členů výboru, zda zvednou pro program ruku.

Členy výboru jsou čtyři poslanci z klubu hnutí ANO, mezi nimiž je místopředseda výboru Bronislav Schwarz, který schůzi svolal. Podle předsedy výboru Romana Váni (ČSSD) se členové výboru domlouvali na svolání jednání na příští týden, kdy už bude zpět. Váňa České justici řekl, že jednání ANO je nestandardní a Schwarz jednal za jeho zády.

Poslanec Ivan Gabal (KDU – ČSL) podle svých slov podepsal mimořádné svolání výboru pro bezpečnost, protože chce, aby se jeho jednání mohli zúčastnit policisté a státní zástupci, a vyjádřit se k navrhované reorganizaci. „Výbor přerušil jednání o reformě policie, protože se nemohl dobrat závěrů,“ sdělil Gabal, s tím, že v původní koncepci se hovořilo o zachování ÚOOZ, a nyní je všechno naopak. Výbor by proto měl plnit svou kontrolní funkci a ptát se motivech, které vedly ministra vnitra a vedení policie ke změně názoru. „Konkrétní kauzy by pro nás měly mít význam, pouze pokud by osvětlily motivy jednotlivých aktérů.“ Reorganizace by podle poslancových slov měla posílit výkonnost policie, a ne naopak, a výbor by se této otázky měl zhostit.  Podle Gabala by jednání výboru mělo přispět k uklidnění rozhádané situace v policejním sboru.

Podobně situaci popsala i Helena Válková. „Já sama si myslím, že v zájmu vyjasnění těch různých spekulací a nejasností je potřeba ho svolat co nejdřív. Takže se toho chopil pan místopředseda Schwarz. Já jsem byla pro. Proč čekat? Procesně je to v pořádku, ta možnost tady je a my jsme ji využili,“ řekla v rozhovoru pro Českou justici.

„Svolání Výboru pro bezpečnost nepovažuji v tuto chvíli a tímto způsobem za odůvodněné. Zvláště mě velmi nemile překvapilo, že byl svolán bez vědomí předsedy Váni, v jeho nepřítomnosti a tak, aby se jej nemohl zúčastnit,“ kritizuje aktivitu Bronislava Schwarze poslankyně Jana Černochová (ODS). „Pokud v kauze Fajád, jíž jsme chtěli řešit na půdě Výboru pro obranu, nám bylo zástupci koalice tvrzeno, že problematika Vojenského zpravodajství má primárně spadat do gesce a na půdu příslušné kontrolní komise, pak stejně tak v tomto případě zde přeci máme kontrolní komisi pro GIBS, a tudíž bychom tuto kauzu neměli rozebírat na bezpečnostním výboru, ale právě na půdě komise pro GIBS.“ V neposlední řadě bych pak chtěla zdůraznit, upozorňuje dále Černochová, že zvláště kolegy z ANO jsme byli mnohokrát opakovaně upozorňováni na to, že není možné se zabývat živými kauzami a projednávat související utajené informace, abychom neohrozili vyšetřování. „Pokud nám pan Šlachta chce sdělit něco závažného, měl by postupovat standardním způsobem, měl by požádat o zbavení mlčenlivosti a pak teprve připadá v úvahu projednání informací, které nám chce sdělit. Takto nemohu celou záležitost vnímat jinak než snahu o eskalaci celé záležitosti a snahu o prohloubení politizace policie.“

Podle poslance Korteho není jasné, co svolavatelé mimořádného jednání chtějí dosáhnout, a proč na jednání má přijít například i vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, aby se vyjadřoval policejní reorganizaci, do níž mu nic není. „Byl jsem proti svolání mimořádného výboru, a budu hlasovat proti navrženému programu. Pokud má policie či státní zástupci podezření z páchání trestné činnosti, nechť vyšetřují, respektive ať nechají vyšetřovat GIBS, která je jediná oprávněna vyšetřovat trestné činy policistů.“ Výbor pro bezpečnost není platformou, na níž by se měly přetřásat takovéto věci, míní Korte. Ten zároveň připustil, že by podpořil vznik poslanecké vyšetřovací komise, která by se situací v policii zabývala. „A to včetně policejních kontaktů z ÚOOZ na politiky a na média, kam „brutálně“ utíkají informace u tohoto útvaru.“

„Jde opět o politizaci osobních křivd. Bohužel spíše přes média než instanční cestou. Výbor byl předběžně dohodnut na příští týden, toho času jsem s předsedou Váňou na služební cestě v Makedonii. Místopředseda Schwarz ho svolal přes své původní ujištění a na termín, kdy část z nás, včetně předsedy, nebude přítomna. Ptám se proč? Rozhodně si nemyslím, že bychom bez bližších informací měl i byt fórem pana Šlachy a Ištvána. Vzbuzuje to dojem, že chtějí svrhnout už druhou vládu.,“ sdělila poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM).

Schůze výborů jsou až na výjimky veřejné, výbor se ale může usnést, že jednání bude uzavřené. Schwarz dnes novinářům řekl, že jednání zahájí jako veřejné.

Dušan Šrámek