Manipulace při zkouškách správců jsem se nedopouštěl, říká exředitel insolvenčního odboru

Exředitel odboru Stanislav Foto: archiv Antonína Stanislava/LinkedIn

Ukázalo se, že označením manipulací v rámci zkoušek insolvenčních správců byl ve skutečnosti výklad přechodných ustanovení novely č. 185/2013 Sb. a jejich případná aplikace, říká v rozhovoru bývalý ředitel insolvenčního odboru ministerstva spravedlnosti Antonín Stanislav. „Povolení žádnému správci popsaným způsobem nezaniklo, neboť na všechny zvláštní správce, kteří byli zvláštní správci v roce 2013, se vztahují ona přechodná ustanovení,“ reagoval na informace České justice. Polemika o přechodných ustanoveních by podle něj vydala na semestrální práci.

Některé zdroje z insolvenčního prostředí hovořily o tom, žejste měl zajišťovat  a manipulovat zkoušky insolvenčních správců. Můžete na tyto informace reagovat?
Citovaný článek, jak vyplývá z jeho obsahu, byl založen na informacích, které byly České justici sděleny od zdroje z insolvenčního prostředí. Tyto informace byly naprosto lživé a především dokazovaly flagrantní neznalost problematiky, kterou upravuje zákon o insolvenčních správcích. Informace o manipulaci se zkouškami nebyla pravdivá, šlo o výklad přechodných ustanovení, nikoliv problém zkoušek. Problematika přechodných ustanovení, resp. spor o jejich výklad se řeší již delší dobu a jak opakovaně zaznělo, není na to vůbec jednotný názor. Bylo k tomu zpracováno mnoho stanovisek, jak od předních expertů, tak externí advokátní kanceláře, nikdy nepadlo jasné stanovisko, vždy bylo řečeno, že zde je rozpor. Já jsem se po dlouhých diskusích přiklonil k názoru, který je v menšině, a to, že o rozpor nejde a každý přechodný bod upravuje jiný režim – jednalo se o právní názor, který byl řádně odůvodněn, a byly zahájeny konkrétní kroky plně v souladu se zákonem – naprosto standardní proces. Polemika o těchto ustanoveních a jejích výkladu je pak na semestrální práci. Já v žádném případě neřeknu, že mám pravdu nebo ne, zaujal jsem právní názor, který jsem podrobně odůvodnil a stál jsem kontinuálně za ním. V žádném případě jsem to nebral na lehkou váhu, neboť už mě jednou poměrně důsledně proškolil Ústavní soud a Nejvyšší správní soud, takže jsem nechtěl opakovat věcné pochybení, které se mi již bohužel v minulosti stalo.

Spekuluje se i o tom, že existuje insolvenční správce se zvláštním povolením, který vykonal tuto zkoušku mezi prvními v roce 2008 a dosud ji nikdy neopakoval. Je tedy zřejmé, že pětileté období, po které je platné toto povolení uplynulo ještě před účinností novely ZIS, která nabyla účinnosti dne 1. 8. 2013.
To není pravda, žádný takový správce neexistuje, první složil zkoušku až v roce 2009, nikoliv 2008, v tom roce žádné zkoušky nebyly. S tím souvisí potom i tvrzení, že období platnosti nemohlo skončit v roce 2013, neboť 2009 + 5 je 2014, kdy již byla v účinnosti ona diskutovaná přechodná ustanovení. Dále není pravda, že se pracuje také na novele ZIS, která by měla změnit podmínky pro opakované zkoušky.“ Předně, žádná taková novela se nedělá, změnu neobsahuje ani novela, která je v současné době v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Za druhé, nelze novelizovat přechodná ustanovení, k tomu asi není třeba více dodávat.

V souvislosti s vaším působením na ministerstvu se objevilo množství informací o tom, že jste měl manipulovat zkouškami insolvenčních správců a také že vás údajně vyšetřuje policie. Víte kdo a proč tyto informace šíří?
Otázka zajímavá, odpověď nemám. Mám jen domněnky, chápu, že jsem teď dobrým cílem, už se nemohu nijak bránit a když jsem zavedl tolik revolučních opatření v neprospěch správců – zvýšený dohled, důsledné kontroly, důsledné plnění informační povinnosti atd., tak mi to aspoň vrátit takto. V podstatě každému druhému správci jsem uložil sankci za správní delikt, tak si nedělám iluze, že by mě tato profese měla ráda. Beru to jako účelový útok zaměřený na moji osobu za účelem mě poškodit a diskreditovat, případně se mi pomstít za nějaké opatření, které jsem učinil.

Jaká byla opatření ohledně zkoušek insolvenčních správců?
To by bylo na dlouhé povídání, je to cca 23 stran textu ohledně činnosti v oblasti insolvence, materiál je veřejně dostupný, je vždy předkládán tripartitě, která opakovaně konstatovala, že činnost MSp je nejefektivnější za celou dobu činnosti v oblasti insolvencí. Podívejte, působím na ministerstvu šest let, vždy jsem se snažil udělat maximum v rámci kompetencí, veřejného zájmu a důsledného plnění svých úkolů, nikdy jsem neřešil, zda bych se mohl někomu znelíbit. Byl jsem úředníkem, který dělal svoji práci, do které dával všechno. Jsem názoru, že se mi podařilo hodně dobrých a revolučních věcí, které revitalizovaly insolvenční prostředí. Pokud jsem se někomu znelíbil, tak bohužel, už s tím budu muset žít, nikdy bych necouvl z věcí, které by se někomu nelíbily, ale byly správné. Sáhl jsem si na dno, když jsem vedl správní řízení o zrušení povolení se zvláštními správci, věřte, že dobré spaní jsem neměl, ale to je minulost a k tomu se nechci vracet.

Budete se nyní v celé kauze ještě nějak angažovat?
Ne, ohledně sdělovacích prostředků beru věc absolutně za ukončenou. Vnímám, že jde o složitou problematiku k úplnému pochopení všech souvislostí, a nerad bych z těchto dezinterpretací obviňoval média.

Dušan Šrámek