Pondělí, 29. listopadu, 2021

Více soudců, progresivní předsedové i kárné žaloby: Severočeská justice zrychluje

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V nové etapě jmenování dostane obvod Krajského soudu v Ústí nad Labem šest nových soudců. I příliv nových sil má vliv na to, že soudcovská kapacita v severočeské justici, která nepatřila k těm s nejlepší pověstí, je zcela naplněna. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl společně s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO) a předsedou Okresního soudu v Mostě Martinem Benešem.

Zejména velice dlouhá délka řízení je tím, co bylo na severočeské justici dlouhodobě kritizováno. Soudní řízení trvalo i tři až čtyři roky. Nová čísla ukazují, že nastává obrat k lepšímu. Předseda OS Most Martin Beneš v pondělí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána i svého nadřízeného Luboš Dörfla přivítal v letos zrekonstruované budově. „Samotný přístup k budově a design je optimistický, změna nenastala pouze z venku,“ řekl na úvod předseda ústeckého krajského soudu s tím, že hlavní změnou je počet a rychlost projednávaných případů.

Podle Dörfla je situace v severočeské justici řešitelná, pomáhají moderní počítačové technologie (jako je například aplikace APSTR, o které již Česká justice dříve informovala) nebo pomoc ministerstva spravedlnosti v podobě financí nebo personálních posil.

Pozitivní vliv na rychlost ale mají i kárná opatření. Dörfl České justici řekl, že případné podání kárných žalob nechává zejména na šéfech okresních soudů a sám se zabývá spíše případy, které mají vliv na pověst justice z morálního hlediska. „V současné době připravujeme na Krajském soudu jednu kárnou žalobu,“ uvedl. Podání kárné žaloby kvůli průtahům podle něj znamená, že soudce si nebere prvotní výtku k srdci a poté vidí, že vedení soudu jde v dohledové činnosti do důsledku.

Vývoj počtu skončených věcí si prohlédněte zde.

Průměrnou délku řízení Luboš Dörfl neuvedl, byť ji prý se svým týmem nové staistiky připravuje. „Tento soud je jeden z nejprogresivnějších soudů, které máme, lidé co za ním stojí jsou nesmírně důležití. Snažíme se říkat ostatním soudům, že musí být podobně efektivní,“ dodal Pelikán. Podle něj je v tomto ohledu statistika je ošidná věc, protože jakmile soud dokončí dlouho protahovanou věc, promítne se do statistik ve finále v neprospěch soudu. Probíhající věci se totiž do statistik nezapočítávají.

Jediná oblast, kde se délka řízení stále neúměrně protahuje, je podle zástupců severočeské justice opatrovnictví. Podle Beneše je snaha v praxi využívat tzv Cochemský model. Ten popisuje interdisciplinární spolupráci všech profesí a institucí, účastnících se rozvodového řízení. Všichni účastníci sporu, právní zástupci, odbory péče o děti, soud a soudní znalci se snaží rodiče dovést k dohodě ohledně péče o jejich děti, kterou rodiče sami nebo s jejich pomocí sestaví, oba ji akceptují a následně dodržují. Sledují přitom jediný cíl a to je skutečné dobro dítěte a jeho právo na oba rodiče.

Předseda ústeckého krajského soudu si také závěrem pochválil průběh příprav na stavbu justičního paláce, který by měl být dokončen v roce 2021. Pelikán k tomu uvedl, že pokud nenastane krize, neměla by už stavba ztroskotat na nedostatku financí.

O stavbě nového justičního areálu pro ústecký soud i státní zastupitelství se mluví od roku 2002. Současná budova, která funguje od roku 1974, potřebám soudu nevyhovuje. Leží v zátopovém území. Při povodních objekt několikrát zatopila voda. Nový justiční palác postavený z peněz ze státního rozpočtu by měl stát ve čtvrti Bukov.

Eva Paseková

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY