Rentu pro bývalé ústavní soudce poslanci spíš nezavedou, obávají se zájmu dalších

Plénum Ústavního soudu Foto: archiv

Rentu pro bývalé ústavní soudce zákonodárci pravděpodobně nezavedou. Emeritní členové Ústavního soudu by ale mohli dostat zákonnou možnost vytvořit kolegium jako poradní orgán. Vyplynulo to z dnešní diskuse poslanců ústavně-právního výboru o poslanecké předloze, která by obě novinky zavedla.

O rentě mnoho členů výboru zapochybovalo. Jeroným Tejc (ČSSD) a Marek Benda (ODS) se obávají například toho, že o stejnou výhodu by se začali hlásit další lidé ve státních službách. Podle Marie Benešové (ČSSD) renta není potřebná, neboť bývalí ústavní soudci jsou schopni se uživit v akademické sféře, jako advokáti nebo jako poradci.

Poslanec Jan Farský (STAN, za TOP 09) za předkladatele novely zákona o Ústavním soudu na argumenty kritiků nakonec přistoupil. Chce s dalšími poslanci připravit pozměňovací návrh, který by zachoval vznik kolegia emeritních ústavních soudců, rentu by už neobsahoval. Výbor proto dnes projednávání předlohy přerušil.

Nyní navrhovaná úprava předpokládá, že bývalí ústavní soudci, kteří byli ve funkci aspoň polovinu období a splnili by i další předpoklady, by měli nárok na třetinu platu. Emeritní ústavní soudci, kteří by rentu pobírali, by tvořili kolegium v čele s nejstarším z nich. Využily by se tak podle autorů novely jejich odborné a morální kvality a zajistilo by se jejich důstojné postavení po ukončení funkce.

Kolegium a emeritní soudci by ze zákona spolupracovali s Ústavním soudem například při publikační činnosti, při konferencích a přednáškách, konzultovali by odborná stanoviska a spolupracovali by při výuce justičních čekatelů a vzdělávání soudců. Dávali by připomínky k návrhům změn ústavy a ústavních zákonů.

(čtk)