Pátek, 7. května, 2021

Vězňům se zvýší odměny i úložné, aby spláceli dluhy, rozhodla vláda

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pracující vězni budou mít vyšší odměny, schválil dnes kabinet v rámci nařízení vlády. Novinářům to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Ministerstvo spravedlnosti návrhem sleduje snížení zadluženosti vězňů, která je jedním z hlavních faktorů přispívajících k jejich recidivě. S úpravou odměn, jež se nezvyšovaly od roku 2000, souhlasí i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Ministerstvo v důvodové zprávě návrhu uvádí, že finanční problémy jsou vedle ztráty rodinného zázemí či nemožnosti nalézt zaměstnání zásadní překážkou toho, aby vězeň na svobodě vedl řádný život. „Existenci dluhů, která většinu odsouzených tíží a jež představuje jeden z hlavních důvodů recidivy trestné činnosti, je třeba řešit již během výkonu trestu tak, aby se během této doby dluhy pokud možno ještě nenavyšovaly,“ podotkl úřad.

O vyhlášce ministerstva spravedlnosti o zvýšení povinnosti vězňů ukládat peníze z odměn a našetřit minimálně 35 000 korun Česká justice informovala už po jejím navržení. Rovněž o příslušném nařízení vlády, kterým se zvyšují odměny, Česká justice již dříve podrobně informovala.

Pracující vězni pobírají odměnu v závislosti na tom, jak je jejich činnost odborně náročná. Dělí se na tři skupiny: nekvalifikovaní pracovníci berou 4500 korun měsíčně, vyučení dostávají 6750 korun a těm, kteří samostatně vykonávají práce vyžadující vyšší než úplné střední odborné vzdělání, náleží 9000. K těmto základním složkám se přičítají příplatky za přesčasy, za svátky, za práci v noci a za ztížené pracovní prostředí.

Nařízení ohodnocení od dubna příštího roku upravuje tak, že první skupina bude brát 5500, druhá 8250 a třetí 11.000 korun. Mimo to má vzniknout čtvrtá skupina pro vysokoškolsky vzdělané vězně, kteří budou za činnost například pedagoga, projektanta nebo fyzioterapeuta dostávat 13.750 korun.

Po zvýšení odměn si budou vězni muset spořit více než dříve v tzv. úložném. „Odsouzenému se umožní vytvořit si určitou finanční rezervu na dobu po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Tato opatření by tak měla přispět i ke snížení rizika, že si bezprostředně po propuštění budou odsouzení získávat prostředky k zajištění základních potřeb nelegální cestou,“ vysvětlili autoři návrhu.

Úřad věří, že navýšení odměn nesníží ze strany zaměstnavatelů poptávku po pracujících vězních – jednak vzhledem k současnému nedostatku pracovních sil a jednak proto, že náklady na vězně budou stále výrazně nižší než u ostatních zaměstnanců.

Záměr podpořila Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů s tím, že jde o celospolečenský zájem. „Přestože se pro podnikatele zaměstnávající osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zvýší náklady o předpokládaných 22 procent, nejedná se o nárůst razantní,“ uvedla ve svých připomínkách. Návrh akceptovala také Hospodářská komora ČR, ačkoliv upozornila, že opatření představuje další zvýšení mandatorních výdajů ze státního rozpočtu.

Zvyšování zaměstnanosti vězňů je jedním z hlavních úkolů vládou přijaté koncepce vězeňství do roku 2025. V současné době pracuje zhruba 9000 vězňů. Celkově si v českých věznicích odpykává trest kolem 20.600 lidí, část z nich ale zaměstnat nelze.

(čtk, ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY