NSS řešil ostravské soudce: Soudkyně měla mít dokonalý systém, jak jednání odročovat

Soudce Elischer je nyní dočasně zproštěn funkce Foto: archiv

Na konec ledna příštího roku nařídil Nejvyšší správní soud (NSS) projednávání kárné žaloby na předsedkyni Krajského soudu v Ostravě Ivu Hrdinovou a jejího místopředsedu Rostislava Krhuta. Žalobu podala veřejná ochránkyně práva Anna Šabatová a týká se údajného nejasného přidělování incidenčních sporů, odejmutí případů zákonnému soudci nebo způsobení průtahů při vyřizování jednotlivých věcí. Ve středu se NSS i v této souvislosti zabýval dvěma kárnými žalobami na ostravské soudce. Aleše Volného shledal vinným, od trestu však upustil. Soudkyně Eva Slaběňáková dostala důtku.

Sama předsedkyně KS v Ostravě Iva Hrdinová označila obsah kárné žaloby na ni a na Krhuta za absurdní. Česká justice o důvodech, které Šabatovou vedly k jejímu podání, obsáhle informovala. „Důvodem kárné žaloby je skutečnost, že jsem nevyhověla požadavku VOP na reorganizaci insolvenčního úseku Krajského soudu v Ostravě podle jejích představ. Podle názoru VOP je insolvenční úsek Krajského soudu v Ostravě špatně organizován, řízen a financován nejméně posledních 5 let. VOP tvrdí, že jsem řádově v tisících probíhajících řízení odňala účastníky zákonnému soudci, ztěžovala soudcům organizaci práce, zavinila průtahy v řízeních, zasahovala do nezávislého výkonu funkce soudců, nezajistila chod soudu po stránce personální a organizační apod.,“ reagovala už dříve na obsah kárné žaloby Hrdinová.

Veřejná ochránkyně práv se zabývá v žalobě i kárnými návrhy předsedkyně Hrdinové proti soudci Aleši Volnému a proti soudkyni Evě Slaběňákové, v nichž předsedkyně oběma vytýkala průtahy v řízení. Obě jednání byla nařízena na středu 6.12 2017 u senátu Jakuba Camrdy.

Předsedkyně Krajského soudu v Ostravě Iva Hrdinová Foto: Robert Malecký

Soudce Volný se dopustil průtahů ve 14 obchodních sporech, žádný postih za to ale nedostal. Ve dvou případech zůstal soudce nečinný víc než 20 měsíců. Kárný senát jej dnes částečně uznal vinným, avšak od kárného opatření upustil.

Žaloba vyčítala Volnému také průtahy ve 40 incidenčních případech. Jsou to například spory o pravost, výši či pořadí pohledávek v insolvenčním řízení, případně o vyloučení určité věci z majetkové podstaty.

Soudce má uzavřenou povahu

V této části obžaloby kárný senát Volného zprostil. Předsedkyně soudu podle kárného senátu přidělila Volnému balík incidenčních spisů neadekvátním způsobem. I to je obsahem kárné žaloby Šabatové na Hrdinovou. Opatření vydala mimo rozvrh práce, nebylo ani projednáno se soudcovskou radou, řekl předseda kárného senátu Jakub Camrda.

Krajský soud v Ostravě Foto: wikipedia

Volný je podle Hrdinové pilným soudcem. Obtížně však zvládal postupnou změnu agendy od dřívějších obchodně závazkových kauz k incidenčním sporům. „Jeho problém je uzavřená a ultrakonzervativní povaha,“ řekla Hrdinová.

Nejhorší případ

Nyní se prý jeho výkonnost zlepšila, i proto Hrdinová dnes změnila svůj kárný návrh. Dříve žádala snížení platu o 30 procent na rok. Dnes řekla, že projednání věci kárným senátem je dostačující a žádný další postih pro Volného nežádá. Soudce se zastala i soudcovská rada.

U Slabeňákové však Hrdinová setrvala na požadavku odvolání z funkce. Soudkyně se dopustila průtahů v šesti obchodních sporech, nakonec dostala od kárného senátu důtku. Ve dvou případech zůstala soudkyně nečinná víc než 14 měsíců.

Slaběňáková je podle Hrdinové dlouhodobě nejhorší případ, který na krajském soudu měli. Vytkla Slaběňákové, že měla dokonalý systém, jak jednání odročovat a pracovat tak, aniž to vyvolávalo stížnosti zúčastněných stran. Doplnila, že soudkyně činila úkony pro úkony. Předseda krajského soudu jí kvůli průtahům v roce 2011 udělil výtku, soudkyně je od té doby pod přímým dohledem místopředsedy soudu a jednání může nařizovat nanejvýš na dva měsíce dopředu.

Slaběňáková k tomu uvedla, že dvouměsíční cyklus ji velmi omezuje, protože jednání je někdy třeba plánovat s delším časovým předstihem. I z toho důvodu některé věci odročovala na neurčito. V minulosti také musela asi půl roku zastupovat nemocnou kolegyni, čímž jí přibyla práce. „Nečiním úkony pro úkony, považuji veškeré své úkony za smysluplné,“ uvedla soudkyně.

Šabatová podala část návrhu opožděně

Žaloba vyčítala soudkyni průtahy také v sedmi desítkách incidenčních případech. V této části obžaloby kárný senát soudkyni žaloby zprostil. Předsedkyně soudu podle kárného senátu přidělila Slaběňákové balík incidenčních spisů neadekvátním způsobem. Opatření vydala mimo rozvrh práce, nebylo ani projednáno se soudcovskou radou, řekl předseda kárného senátu Jakub Camrda.

Z dnešního projednávání také vyplynulo, že jiný kárný senát NSS, pojednávající kárnou žalobu veřejné ochránkyně práv na Hrdinovou a jejího místopředsedu Krhuta, zastavil částečně toto řízení pro opožděnost. Jedná se o část kárné žaloby, která kladla Hrdinové za vinu, že odňala ve více jak tisíci případech incidenční spory zákonným soudcům a s tím spojené věci. Kární soudci se budou dále zabývat jen tou částí žaloby, v níž je ji kladeno za vinu, že tento krok neprojednala se soudcovskou radou a to, že soudcům Volnému a Slabeňákové originály spisu, které poslala NSS jako součást kárné žaloby, čímž znemožnila oběma soudcům ve sporech rozhodovat.

Rozdělování incidenčních sporů na KS v Ostravě v minulosti kritizovala například i bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO), ale i další zástupci justice. Řešil ji i Ústavní soud.  Kárnému senátu, který bude rozhodovat o kárné žalobě na předsedkyni KS v Ostravě, bude předsedat Rostislav Havelec a jednání je nařízeno na 26.1 2018.

Eva Paseková, čtk