Ministerstvo spravedlnosti spustilo komentáře k trestnímu řádu na webu

Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán Foto: FB ANO

Ministerstvo spravedlnosti pracuje na nové podobě trestního řádu. Resort nyní zveřejnil jeho klíčové části. K textům pracovní skupiny, kterou vede profesorka Dagmar Císařová, se tak může vyjádřit odborná i laická veřejnost. Ministerstvo k tomu spustilo zvláštní webové stránky.

Jedním z hlavních cílů nové úpravy je podle ministra Roberta Pelikána (ANO) zrychlení a zjednodušení trestního řízení tak, aby byla doba mezi spácháním trestného činu a potrestáním pachatele co nejkratší. Proto se počítá s možností zkrátit přípravné řízení při vyšetřování přečinů a s rozšířením možností, kdy lze uzavřít dohodu o vině a trestu. U rozsáhlých případů v řízení před soudem prvního stupně navrhuje úprava přednést pouze hlavní body obžaloby a listinných důkazů a v dalším pak odkázat na písemné vyhotovení, které bude k dispozici. Stávající trestní řád je již zastaralý. Prošel četnými novelizacemi, ale jeho stav dnešní době nevyhovuje. Nepomáhá efektivnímu průběhu trestního řízení a právě to chceme změnit,“ uvedl Pelikán.

Jak již Česká justice informovala, někteří odborníci hotové části trestního řádu kritizují. Na Nejvyšším soudu dokonce vzniká oponentní návrh poslední části návrhu, která se věnuje opravným prostředkům.

Na podobě nových pravidel se může svými komentáři podílet odborná i laická veřejnost, a to na zvlášť zřízených webových stránkách – http://tpp.justice.cz. Uvedené pasáže zpracované skupinou vedenou profesorkou Dagmar Císařovou byly již v loňském roce zaslány k připomínkám také Komisi pro nový trestní řád složené z odborníků z řad akademické sféry, justice a advokacie.

Podobnou možnost nabízí resort i u návrhu Civilního řádu soudního, kdy stránky dosud navštívilo 7 079 uživatelů, kteří zanechali celkem 237 komentářů.

(epa)