Pondělí, 4. července, 2022

Extremismus v ČR: Okamura, varování před Sorosem a chuligán Tommy Robinson

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vnitro pečlivě zaznamenává každý extrémní postoj včetně těch, které nelze z definice nazvat extremistickými. Sleduje projevy občanů na internetu i Okamurova hnutí v parlamentu. Dokládá to zpráva o extremismu v ČR za 1. čtvrtletí datovaná 12. červnem 2018. Pro kvazi novináře představují velké nebezpečí skuteční novináři a George Soros, vyplývá ze Zprávy.

Podle čerstvé Zprávy „tradiční pravicově extremistická uskupení přestala být politicky relevantní“ a jejich místo vyplnilo hnutí Tomio Okamury SPD: „Nejefektivněji pracovalo s obdobnou agendou hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. To ale nelze označit za extremistické dle definice využívané Ministerstvem vnitra,“ uvádí se doslova v úvodu Zprávy. Přesto poslední zpráva z devíti stran textu nakonec věnuje celou jednu stránku právě Tomio Okamurovi a jeho hnutí SPD.

Podle informace ministerstva vnitra je „extremismus pojem velmi nejednoznačný, pojí se k němu celá řada definicí“. „Ministerstvo vnitra využívá ve své koncepční činnosti tuto pracovní definici: Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku.

Podpora z Čech pro bývalého chuligána

Těmito principy jsou podle definice ministerstva vnitra: úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy), svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát (čl. 1 Ústavy),  nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 Ústavy), svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy), volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů (čl. 5 Ústavy), ochrana menšin při rozhodování většiny (čl. 6 Ústavy), svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení (čl. 1, čl. 3 Listiny základních práv a svobod).

Této definici odpovídají podle Zprávy o extremismu v ČR například aktivisté z české pobočky hnutí Generace identity: „Tradiční pravicoví extremisté: Aktivisté z české pobočky evropského hnutí Generace identity uspořádali protest před britskou ambasádou proti nevpuštění Britanny Pettibonové a Martina Sellnera do této ostrovní země. Sellner je předním představitelem rakouské Generace Identity, který plánoval pronést projev v londýnském Hyde Parku, jeho partnerka Pettibonová chtěla uskutečnit interview se známým pravicovým extremistou Tommym Robinsonem. Tommy Robinson (vl. jménem Stephen Christopher Yaxley) je zakladatelem English Defence League, bývalým chuligánem s bohatou trestní minulostí, který v roce 2016 vystupoval v Praze na shromáždění organizovaném českými islamofobními aktivisty,“ uvádí doslova Zpráva.

SPD podalo návrh zákazu podpory islámu

Takřka celý oddíl vyhrazený ve zprávě  „xenofobiím projevům neextremistických subjektů“ je vyhrazen Tomio Okamurovi a jeho hnutí SPD: „Daleko více pozornosti ovšem vzbudily projevy spojené s hnutím Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. V souvislosti s odkupem vepřína v Letech byly zaznamenány výroky některých představitelů hnutí na adresu bývalého pracovního, resp. cikánského tábora, ve kterém našlo za druhé světové války smrt několik stovek osob a další stovky byly deportovány do vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka. Policie ČR zahájila v únoru úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia proti třem poslancům hnutí, včetně předsedy Tomia Okamury. V případě bývalého tajemníka SPD Jaroslava Staníka zahájili policisté trestní stíhání v souvislosti s jeho údajnými výroky v prostorách Poslanecké sněmovny,“ uvádí se ve Zprávě.

Zpráva poté vyjmenovává další xenofobií činy hnutí, například návrh zákona na postihování nenávistné muslimské ideologie: „Hnutí SPD ve svých výstupech nadále operovalo s migranty a muslimy. Navrhlo novelu zákona, která by umožňovala trestat už samotnou podporu nenávistných ideologií. SPD uvádí, že cílem novely má být postih ,nenávistné islámské ideologie´,“ uvádí se ve Zprávě.

S cepy proti islámu a pedofilovi Mohamedovi

Do Zprávy se dostalo rovněž varování Severomoravské organizace SPD před Sorosem a neziskovými organizacemi: „SPD varovala před občanskými iniciativami, neziskovkami a aktivisty řízenými americkým finančníkem Georgem Sorosem. Tito ,vlastizrádci´ měli údajně chystat ,český mejdan´. Bezpečnostní složky k takovým tvrzením ale nedisponují žádnými poznatky,“ uvádí Zpráva, která se k Okamurově SPD vrací znovu v oddílu zahraničních vlivů: „V německé Chotěbuzi docházelo k potyčkám mezi migranty a extremisty. K této skutečnosti se např. vyjadřovalo se znepokojením české hnutí SPD.“

Odpor k islámu se opět vyskytuje v části Zprávy zohledňující paramilitární skupiny a domobranu: „V březnu zahájili policisté trestní stíhání proti Martinovi Zapletalovi, členovi kontrolní komise Československých vojáků v záloze za mír, pro podezření ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, kterého se měl dopustit výroky o nutnosti používat cepy a další předměty proti vlastizrádcům, muslimům a islámu na veřejném shromáždění v listopadu roku 2017. Dne 17. března na sebe tento známý islamofobní aktivista dále upozornil pálením vlajky EU na Hradčanském náměstí v Praze. V roce 2017 se prezentoval návštěvou brněnské mešity, kdy měl sdělit jejímu imámovi, že považuje islám za zločinnou ideologii a Mohameda za pedofila.“

Kvazi novináři proti novinářům

Zpráva obsahuje rovněž znovu varování před kvazi mediálními projekty, jejichž účelem je rozvracení státu: „Tzv. kvazi – mediální projekty nadále intenzivně plnily své poslání, které spočívá v polarizování společnosti, vytváření informačního chaosu a pocitu nedůvěry v demokratické instituce a seriózní média. Za tím účelem některé z nich účelově dávaly prostor i extremistickým uskupením. Dále šířily jejich názory, případně přicházely s vlastními zjištěními, kterých by se extremisté mohli tzv. „chytit“. Podporu kvazi – mediálních projektů tuzemští extremisté a xenofobní populisté nekriticky vítají a přijímají.“

Do Zprávy se dostala dokonce i situace kolem vraždy slovenského novináře Kuciaka: „V souvislosti s vraždou slovenského novináře Kuciaka začaly uveřejňovat kvazi – mediální weby různé konspirační teorie o snahách organizovat v Čechách a na Slovensku ,majdany´. Seriózní investigativní novináři jsou dlouhodobě pro tato ,média´ terčem kritiky a představují pro ně velké ohrožení.“

V souvislosti s kvazi novináři zaznívá ve Zprávě znovu jméno Soros: „Často bylo skloňováno jméno George Sorose. Personifikaci amerického finančníka do pozice hlavního podporovatele tuzemských ,vlastizrádců´ se podařilo kvazi – mediálním webům úspěšně včlenit do rétoriky extremistických uskupení. Dlouhou dobu tuzemští extremisté ve valné většině Sorosovy aktivity v Evropě vůbec nezmiňovali a lze se domnívat, že o jeho existenci ani nevěděli,“ hodnotí ministerstvo vnitra situaci mezi českými extrémisty v 1. čtvrtletí letošního roku.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY