Změnu bydliště dítěte by mohl při neshodě rodičů schvalovat soud

Ke změně bydliště dítěte by mohl být v případě neshod rodičů po jejich rozchodu nutný souhlas soudu. V novele zákona o zvláštních řízeních soudních to navrhla skupina devíti poslanců ČSSD.

Nynější zákonná úprava podle nich postrádá jasná pravidla při snaze jednoho z rodičů vyloučit nebo výrazně omezit stýkání druhého rodiče s dítětem tím, že se s ním přestěhuje do vzdáleného místa.

Navrhovaná úprava vychází podle autorů z nutnosti chránit zájem dětí. „Tímto zájmem pak v prvé řadě je neměnit dosavadní stabilní prostředí, ve kterém zdravě prosperuje a zvláště školské či předškolní zařízení, ve kterém má navázány vztahy,“ napsali v důvodové zprávě.

Předkladatelé ale také zdůrazňují, že cílem nemá být možnost rodiče, který nemá dítě svěřené do péče, změnu jeho bydliště bezdůvodně blokovat. Soud by se změnou souhlasil, pokud by podle nich byla ve prospěch dítěte.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci.

(čtk)