Boj advokátní komory se Samkovou pokračuje, uzavřít smír není možné

Advokátka bojuje s Českou advokátní komorou Foto: archiv KS

Vleklý spor mezi advokátkou Klárou Samkovou a Českou advokátní komorou (ČAK) nekončí. Po rozhodnutí Městského soudu v Praze nabídla Samková Komoře smír, ta však podle mluvčí Ivy Chaloupkové takový návrh nemůže akceptovat. „Takový smír není ČAK oprávněna uzavřít, neboť v dané věci nejde o civilně právní spor, ale o rozhodování ČAK při výkonu veřejné správy na úseku advokacie, přičemž vydaná rozhodnutí jsou soudně přezkoumatelná,“ řekla České justici.

Při výkonu veřejné správy je ČAK podle Chaloupkové a povinna rozhodnout. „Je pro mne potěšující vědět, že ČAK se považuje zde za „orgán státní správy“, respektive spíše za sui  generis soudní tribunál v rámci specifického trestního řízení,“ reagovala Samková s tím, že podle ní by smír možný byl.

Komoru zažalovala za uloženou pokutu ve výši 50 tisíc korun, jež jí byla vyměřena v kárném řízení mimo jiné za výroky pronesené na adresu orgánů činných v trestním řízení. U soudu při říjnovém hlavním líčení z větší části uspěla. „Přes to, že místopředseda České advokátní komory, JUDr. Tomáš Sokol vyslovil veřejně svůj názor, že k jakémukoliv jednání se mnou ze strany České advokátní komory by mohlo dojít pouze tehdy, pakliže by osoby se mnou jednající podstoupily „rozsáhlou lobotomii“ hojím se nadějí, že přece jen tento názor nesdílíte a zvážíte můj návrh na uzavření smíru,“ uvádí Samková a zdůrazňuje, že samotné projednávání skutků pro ni bylo dostatečným potrestáním a kárná jednání byla pro advokátku ponižující.
„Když jsem procházela podklady ke všem třem skutkům, kárným žalobám a celému procesu, který vyvrcholil (zatím) jednáním u Městského soudu v Praze dne 13. 10. 2018, dospěla jsem ke konečnému číslu 243 hodin… DVĚSTĚČTYŘICETTŘI hodin času, které jsem na těchto kárných stíháních strávila. (Nepočítaje v to cestu do Brna ke kárnému senátu a další promeškaný čas, jakož i z toho vyplývající značný psychický diskomfort.) To je více než 10 dnů DESET DNŮ mého života, které mi už nikdy nikdo nevrátí, i kdybych byla zcela osvobozena ze všech tří kárných provinění,“ napsala Samková zástupcům ČAK doslova. Ti však její návrhy neakceptovali.

Celý text návrhu na smír advokátky Kláry Samkové si můžete přečíst zde.

ČAK sice ve věci nepodá kasační stížnost, chce ji však dále řešit v rámci svých kontrolních orgánů.  Přestože soud dal z větší části za pravdu Samkové a ČAK nařídil uhradit náklady řízení, nepovažuje Komora rozhodnutí za „zas tak nepříznivé“. „Ke zrušení původního rozhodnutí ČAK v kárném řízení došlo u soudu z větší části z procesních důvodů, tj. kvůli nedostatku při rozhodování o vznesené (opakovaně) námitce podjatosti a kvůli neúplnému opatření si některých důkazů (pouze části vystoupení JUDr. Samkové, ne celého záznamu jejího projevu). Tyto nedostatky jsou v dalším řízení běžně odstranitelné,“ reagovala mluvčí Iva Chaloupková. V jednom případě se podle ní soud se závěry ČAK ztotožnil, v jednom případě naopak konstatoval, že jednání Samkové bylo ne zcela vhodné, že však nedosáhlo intenzity kárného provinění.  „Za této situace by kasační stížnost mohla vést spíše k dalšímu protahování celé záležitosti, navíc s výsledkem jen těžko předvídatelným. ČAK se proto nyní soustředí na odstranění výše uvedených nedostatků při novém rozhodování,“ dodává mluvčí.

Komoře vadily například výroky Samkové ke kauze Opencard, kdy pochybovala o činnosti orgánů činných v trestním řízení tím, že si kladla otázku, zda jsou „pitomé či podplacené“. Vinnou byla kárným senátem ČAK Samková uznána i za výroky v kauze „Mačetového útoku“: „Nejvyšší státní zastupitelství systémem padajícího exkrementu odeslal můj podnět na Vrchní státní zastupitelství v Praze, proti kterému jsem protestovala“ a další. Problematickými ČAK shledal i její výroky na adresu nájemníků SVJ Španělská, kdy jim posílala emaily plné vulgarit.

ČAK má se Samkovou napjaté vztahy dlouhodobě. Advokátka České justici řekla, že nově čelí další kárné žalobě.
Samková také čelila stížnosti, která souvisela s jejím projevem o islámu na půdě Sněmovny v květnu 2016. Tato stížnost ale byla shledána nedůvodnou – podle ČAK šlo o projev na půdě Poslanecké sněmovny, kde by měly být podobné projevy tolerovány, protože jde o místo, kde dochází k politickým střetům a debatám. Na následné akci proklela tureckého velvyslance a čelí kvůli tomu další kárné žalobě.

Eva Paseková