Karel Brückler se stane novým předsedou zkušební komise České advokátní komory

Budova České advokátní komory Foto: archiv

Zkušební komise České advokátní komory (ČAK) dnes podle informací České justice svým novým předsedou zvolila dosavadního místopředsedu Karla Brücklera. Stávající předseda Jan Luhan, advokát z Lysé nad Labem, se rozhodl své funkce k 30. září vzdát. Protože zkušební komise zasedá zpravidla jen jednou do roka, vzala záměr svého předsedy na tuto funkci rezignovat na vědomí a nového předsedu od 1. října zvolila už dnes.

Karel Brückler byl dosud místopředsedou zkušební komise. Specializuje na trestní právo, které také u advokátních zkoušek zkouší. Jeho mediálně známými klientskými případy byly například obhajoba současné eurokomisařky a dřívější náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj Věry Jourové, bývalého policisty Karla Kadlece stíhaného za nabourání automobilů v opilosti na pražských Vinohradech anebo zlínského podnikatele Romana Vaškůje obžalovaného z daňových úniků při obchodech s leteckým petrolejem.

Brückler byl předsedou zkušební komise zvolen až ve druhém kole, když zvítězil nad dalším kandidátem, českobudějovickým advokátem a místopředsedou představenstva ČAK Františkem Smejkalem. Společně s nimi se v prvním kole o předsednictví zkušební komise ucházeli ještě kroměřížský advokát Vladimír Papež a pražský advokát Přemysl Vácha.

Nový předseda zkušební komise ČAK Foto: JcvVčelaři

Zkušební komise ČAK sdružuje 161 zkušebních komisařů – advokátů, soudců, státních zástupců, vysokoškolských učitelů a dalších uznávaných odborníků z právní teorie i praxe. Její členy jmenuje na dobu neurčitou ministr spravedlnosti – jednu třetinu na návrh advokátní komory, druhou na návrh předsedy Nejvyššího soudu a třetí dle svého uvážení. Předsedou i oběma místopředsedy komise však mohou být jen advokáti, jejich volební období je čtyřleté.

Advokátní zkouška je, vedle dalších požadavků stanovených zákonem o advokacii, podmínkou pro zápis uchazeče o výkon advokacie do seznamu advokátů. Zkouška sestává z pěti právních oborů: práva ústavního a správního, trestního, občanského (včetně rodinného a pracovního), obchodního a předpisů upravujících poskytování právních služeb advokáty. Ze všech těchto oborů musí advokátní koncipienti v jeden den vykonat veřejnou ústní zkoušku. Té o několik týdnů předcházejí písemné klauzury z trestního, občanského a obchodního práva. Od letošního července se však podoba zkoušek změní, písemným klauzurám bude nově předcházet připouštěcí test. Zavedení tohoto testu vedlo ke zvýšení poplatku za zkoušku z dosavadních osmi na deset tisíc korun.

(epa)