Pondělí, 4. července, 2022

Karel Brückler se stane novým předsedou zkušební komise České advokátní komory

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zkušební komise České advokátní komory (ČAK) dnes podle informací České justice svým novým předsedou zvolila dosavadního místopředsedu Karla Brücklera. Stávající předseda Jan Luhan, advokát z Lysé nad Labem, se rozhodl své funkce k 30. září vzdát. Protože zkušební komise zasedá zpravidla jen jednou do roka, vzala záměr svého předsedy na tuto funkci rezignovat na vědomí a nového předsedu od 1. října zvolila už dnes.

Karel Brückler byl dosud místopředsedou zkušební komise. Specializuje na trestní právo, které také u advokátních zkoušek zkouší. Jeho mediálně známými klientskými případy byly například obhajoba současné eurokomisařky a dřívější náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj Věry Jourové, bývalého policisty Karla Kadlece stíhaného za nabourání automobilů v opilosti na pražských Vinohradech anebo zlínského podnikatele Romana Vaškůje obžalovaného z daňových úniků při obchodech s leteckým petrolejem.

Brückler byl předsedou zkušební komise zvolen až ve druhém kole, když zvítězil nad dalším kandidátem, českobudějovickým advokátem a místopředsedou představenstva ČAK Františkem Smejkalem. Společně s nimi se v prvním kole o předsednictví zkušební komise ucházeli ještě kroměřížský advokát Vladimír Papež a pražský advokát Přemysl Vácha.

Nový předseda zkušební komise ČAK Foto: JcvVčelaři

Zkušební komise ČAK sdružuje 161 zkušebních komisařů – advokátů, soudců, státních zástupců, vysokoškolských učitelů a dalších uznávaných odborníků z právní teorie i praxe. Její členy jmenuje na dobu neurčitou ministr spravedlnosti – jednu třetinu na návrh advokátní komory, druhou na návrh předsedy Nejvyššího soudu a třetí dle svého uvážení. Předsedou i oběma místopředsedy komise však mohou být jen advokáti, jejich volební období je čtyřleté.

Advokátní zkouška je, vedle dalších požadavků stanovených zákonem o advokacii, podmínkou pro zápis uchazeče o výkon advokacie do seznamu advokátů. Zkouška sestává z pěti právních oborů: práva ústavního a správního, trestního, občanského (včetně rodinného a pracovního), obchodního a předpisů upravujících poskytování právních služeb advokáty. Ze všech těchto oborů musí advokátní koncipienti v jeden den vykonat veřejnou ústní zkoušku. Té o několik týdnů předcházejí písemné klauzury z trestního, občanského a obchodního práva. Od letošního července se však podoba zkoušek změní, písemným klauzurám bude nově předcházet připouštěcí test. Zavedení tohoto testu vedlo ke zvýšení poplatku za zkoušku z dosavadních osmi na deset tisíc korun.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY