Soud zastavil stíhání soudkyně, která nezákonně prodloužila vazbu drogovému dealerovi

Liberecká soudkyně Lenka Zhoufová Foto: ČJ

Senát soudkyně Okresního soudu v Mělníku Renáty Moudré usnesením zastavil trestní stíhání liberecké soudkyně Lenky Zhoufové. Soudkyně před třemi lety nedodržela termín pro prodloužení vazby drogového dealera. O jejím prodloužení rozhodla až po zákonném termínu a na rozhodnutí napsala dřívější datum, aby vyhověla zákonným lhůtám. Státní zástupce na místě uvedl, že proti rozhodnutí podá stížnost. Věc tak bude řešit Krajský soud v Praze.

Soudkyně Moudrá uvedla, že nezákonné prodloužení vazby obžalovanému drogovému dealerovi o několik dní byl ojedinělý exces jinak pracovité, ale nezkušené začínající soudkyně Zhoufové a vazební důvody navíc stále trvaly. Soudkyně navíc nejednala s úmyslem obžalovanému uškodit chtěla jen napravit chybu, kterou udělala ve stresové situaci a projevila lítost jak v přípravném řízení, tak při projednání věci před soudem. Dealer navíc na soudkyni trestní oznámení nepodal. Ani policie ji stíhat nakonec nechtěla, stalo se tak až po intervenci nejvyššího státního zástupce. „Kárný postih byl znatelný, z platu byla doktorce Zhoufové sražena částka přes čtvrt milionu,“ dodala Moudrá při ústním odůvodnění. Věc totiž již řešil Nejvyšší správní soud, který Zhoufovou uznal vinnou a potrestal jí snížením platu.

Na úvod pokračování hlavního líčení se Zhoufové v rámci písemného vyjádření zastala předsedkyně libereckého soudu Ivana Šoljaková a místopředseda Přemysl Pechlát. Oba shodně uvedli, že Zhoufová je pečlivou a pracovitou soudkyní, která dlouhodobě snižuje stav věcí v dříve přetíženém soudním oddělení a práci zvládá i s ohledem na to, že má dvě malé děti. Incident podle nich způsobila ve stresu a pod tlakem pracovních povinností. U soudu opět zaznělo, že tehdejší personální situace na libereckém okresním soudu byla neuspokojivá. Pechlát také uvedl, že celá situace je pro Zhoufovou psychicky náročná. O první části hlavního líčení Česká justice již dříve informovala.

Státní zástupce v závěrečné řeči řekl, že stěžejní je pro celý případ otázka právního posouzení skutku a také otázka možnosti tzv. dvojího potrestání, kdy jednání soudkyně již zhodnotil kárný senát. Podle trestního řádu totiž nemůže být člověk trestán dvakrát za stejnou věc.
Podle žalobce čin Zhoufové naplnil podstatu přečinu zneužití pravomoci úřední osoby a také tím logicky došlo k porušení zákona o soudech a soudcích. Dále se Zhoufová měla dopustit trestného činu zbavení osobní svobody, když kvůli ní byl drogový dealer několik dní nezákonně ve vazbě. Státní zástupce uvedl, že obžalovaný byl předtím sice do vazby umístěn zákonné, ale prodloužení vazební lhůty již bylo nezákonné. „Obžalovaná si musela být vědoma, že dotyčného nezákonně zbavuje osobní svobody,“ uvedl státní zástupce.

Státní zástupce: Kárné řízení je disciplinární povahy

Z odůvodnění kárného senátu v případu Zhoufové podle něj vyplývá, že kárné řízení nebrání dalšímu potrestání soudkyně v trestním řízení.  I judikatura Evropského soudu pro lidská práva podle něj říká, že kárné řízení je spíše disciplinární povahy, nikoliv trestním řízením a proto nejde o případné dvojí potrestání. „Obdobný názor má i Ústavní soud,“ dodal žalobce.

Kárné řízení je podle státního zástupce ale pro současné trestní řízení polehčující okolností. Zhoufová je navíc dosud bezúhonná a má velmi dobré pracovní hodnocení. Nakonec žalobce soudkyni navrhl trest na hranici spodní sazby 2 a půl roku s podmíněným odkladem a zkušební dobou 4 roky. Horní sazba je až osm let vězení.

Advokátka Zhoufové naopak žádala zproštění obžaloby nebo právě zastavení trestního stíhání. Podle ní čin soudkyně nelze klasifikovat jako zbavení osobní svobody, protože tak nečinila s úmyslem obžalovanému uškodit.
Sama Zhoufová uvedla, že si je jistá, že podobného nezákonného skutku se již nikdy nedopustí. Od excesu uplynuly tři roky a od té doby je v práci bezúhonná. „Jednala jsme pod velkým tlakem, v mém senátu bylo hodně věcí, hlavní líčení se táhlo několik dní a před hlavním líčením proběhla krátká neformální porada při které jsme se s kolegy ze senátu shodli, že důvody pro prodloužení vazby trvají,“ dodala Zhoufová ve své závěrečné řeči s tím, že by za stejnou věc neměla být trestána dvakrát. Rozhodnutí soudu poté odmítla komentovat.

Eva Paseková