Kolegium předsedů odmítlo novelu zákona o soudech a soudcích jako celek

Kněžínek jednal se zástupci justice loni na podzim Foto: archiv

Zcela odmítavé stanovisko zaujalo Kolegium předsedů krajských soudů k novele zákona o soudech a soudcích, kterou těsně před oznámením své demise poslal do meziresortního připomínkového řízení exministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Novinka přináší v některých oblastech justice revoluční změny.

Zrušení institutu laických přísedících ve všech typech řízení, zavedení výběrových řízení na nové soudce, výslovný zákaz opakování mandátu funkcionáře soudu či nová povinnost soudců každoročně oznamovat přehled své vedlejší činnosti. To jsou hlavní body novely zákona o soudech a soudcích. Zatímco šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová byla v hodnocení předloženého materiálu spíše pozitivní, Kolegium zaujalo jasně negativní stanovisko.

Podle zápisu z dubnového jednání, které zaslalo České justici, předsedové soudů dospěli k názoru, že se nebude vyjadřovat k jednotlivým bodům návrhu novely zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. „Vzhledem k tomu, že jeho obsah naprosto neodpovídá většinovým názorům, jež zazněly na jednáních tzv. kulatého stolu, pořádaného k této novele, odmítá kolegium předsedů krajských soudů tento návrh jako celek,“ uvádí předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích Milan Tripes. O kulatých stolech ministerstva Česká justice informovala. Soudci s ministerstvem na nich konsenzus nenašli. Stanovisko Kolegia je pro osud novely velice důležité. Jde sice o neoficiální, ale vlivné těleso, které zastupuje většinu soudů v zemi. Schází se pravidelně a vyjadřuje se k aktuálním problémům justice.

Novela je přitom podle většinového názoru v justici třeba. Po změnách se volá dlouhodobě a to zejména kvůli podzákonným předpisům, kterými výběr soudců upravil Kněžínkův předchůdce Robert Pelikán (ANO). „Pokud novela projde, měli bychom konečně zákonnou úpravu těchto naprosto důležitých procesů. Ministerstvo spravedlnosti opravuje letitý a zásadní deficit, kterého se předchůdci v jeho čele nechtěli zhostit,“ uvedla už v dubnu prezidentka Soudcovské unie.

Jaký bude osud novely není jasné i kvůli tomu, že Kněžínka v čele resortu vystřídala Marie Benešová.

(epa)