Ministerstvo má „znepokojující informace“ o dohledu ČAK nad advokáty

Zákon má stanovit požadavky na realitní makléře a podmínky jejich činnosti

Potřebují advokáti změny ve způsobu dohledu nad výkonem profese? Z vyjádření náměstkyně ministryně spravedlnosti Kláry Cetlové vyplývá, že dohled prostřednictvím kárných senátů České advokátní komory (ČAK) může mít systémové chyby. „Nebudu zastírat, že v posledních letech se k nám dostaly některé znepokojující informace ohledně toho, jak může být tento dohled v praxi vykonáván,“ uvedla šéfka dohledu a justice pro Konkurzní noviny. Podle místopředsedy ČAK Tomáše Sokola dohled funguje tak, jak má.

Dohled nad advokáty je úkolem zejména pro kárné senáty ČAK. Kárná komise rozhoduje ve tříčlenných kárných senátech, které projednávají kárné žaloby a mohou při zjištění kárného provinění ukládat kárná opatření a to buď napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním předpisem, dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let, vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Podle Cetlové však na ministerstvo pronikly informace, které o řízeních v praxi vyvolávají znepokojení. „Tyto informace nebereme na lehkou váhu, situaci pozorně sledujeme a postupně vyhodnocujeme. Návrh systematického postoje ve věci dohledu nad advokáty budeme připravovat až v závislosti na výsledku prověření informací o fungování dohledu komory,“ uvedla náměstkyně bez  dalších podrobností. Podle statistik ČAK bylo loni na advokáty podáno 157 kárných žalob. Za poslední rok ČAK provedla celkem 2 000 kontrol advokátů. V současné době je u ČAK zapsáno 13 547 advokátů.

Podle Sokola je právem ministerstva prověřovat, jak dohled nad advokáty funguje. O žádné hlubší kontrole ale poznatky nemá. Rozhodnutí kárných senátů také může přezkoumat soud. „Jediné, co jsem zaregistroval byla neshoda ohledně posuzování odměn za návrh na oddlužení některými advokáty, což je ale marginální záležitost. Naposled nezávislá kárná komise odmítla kárný návrh podaný ministerstvem. Pokud vím, v obdobné věci zaujal shodné stanovisko již dříve soud,“ dodal Sokol v narážce na kárnou žalobu na advokáta a bývalého šéfa insolvenčního odboru ministerstva spravedlnosti Antonína Stanislava. Toho kárný senát ČAK zprostil obžaloby v plném rozsahu. „Obecně, dohled nad řádným výkonem advokacie nebyl nikdy připomínkován a podle mne funguje tak, jak má,“ dodal místopředseda ČAK.

Pokud se ministerstvu nebo ministrovi spravedlnosti nezdá výsledek kárného řízení, může se kromě soudu obrátit soud nebo na orgány ČAK a v následujícím řízení má postavení účastníka. Výjimkou je výkon státního dohledu nad rozhodovací činností Komory v případech, kdy Komora rozhoduje o přidělení advokáta žadateli, který se jinak nemůže domoci poskytnutí právní pomoci a dále v případech, kdy jsou advokáti oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu (tzv. „ověření podpisu“) a kdy jsou oprávněni provádět autorizovanou konverzi dokumentů. „Česká advokátní komora nebyla ministerstvem informována o znepokojivých informacích z poslední doby o tom, jak je prováděn dohled nad advokáty ze strany orgánů ČAK. Komora je naopak přesvědčena, že tento dohled je prováděn systematicky a zjištěné nedostatky jsou jejími orgány postihovány. Prohlášení paní náměstkyně bude nepochybně řešeno na úrovni paní ministryně a předsedy ČAK,“ dodal za Komoru pro Českou justici tajemník Ladislav Krym.

Eva Paseková