Pondělí, 17. května, 2021

Exekutorská komora: Zahájeno bylo nejméně exekucí za deset let

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Proti informaci, že počet exekucí roste, se ohradila Exekutorská komora. Podle dat exekutorů to neodpovídá realitě. Ve druhém čtvrtletí došlo k poklesu o 8.945 nově zahájených exekucí ve srovnání s loňským rokem. V červnu jich bylo zahájených nejméně za posledních deset let. K růstu došlo jen v prvním kvartálu a důvodem  je nervozita z politiků, z novely insolvenčního zákona a strach z novely exekučního řádu, teritoriality a poplatků za řízení.

Proti informacím o nárůstu exekucí v České republice se ve středu prostřednictvím své mluvčí ohradila Exekutorská komora ČR: „Exekutorská komora ČR nesouhlasí s  interpretací dat o změně trendu v počtu nově zahájených exekucí. Ve druhém čtvrtletí roku 2019 totiž došlo k meziročnímu poklesu v počtu nově zahájených exekucí o 8 945 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018,“ uvedla v prohlášení mluvčí Komory Lenka Desatová.

Informaci podle exekutorů šíří ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábla Podle mluvčí Exekutorské komory má nepravdivou informaci šířit prostřednictvím médií Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.  „Informace od p. Ing. Hábla, která se objevila v médích, že počet exekucí roste tři čtvrtletí po sobě, neodpovídá podle dostupných dat skutečnosti,“ uvádí na svém webu Exekutorská komora.

Na webu Radka Hábla však informace o růstu exekucí není, neobjevuje ani na Háblově twitteru, kde kritizuje politiky za divadlo s exekucemi před voliči, které nemá na skutečnou situaci dlužníků dopad. Mluvčí Exekutorské komory Lenky Desatové však připouští, že počet zahájených exekucí skutečně vzrostl, avšak jen v prvním čtvrtletí: „V prvním čtvrtletí počet zahájených exekucí meziročně skutečně vzrostl. Tento trend se obrátil v květnu, kdy bylo meziročně zahájeno o 2 000 exekucí méně. V červnu 2019 bylo zahájeno vůbec nejméně exekucí za posledních 10 let,“ uvádí Komora.

Počet exekucí rostl z nervozity

Prvním z důvodů růstu v prvním kvartále má být podle Komory další novela insolvenčního zákona: „Příčiny prvotního nárůstu nově podaných exekučních návrhů na přelomu roku a v jeho prvním čtvrtletí spatřujeme zejména ve schválení a blížící se účinnosti novely insolvenčního zákona (k té došlo od 1. června 2019), která změkčila pravidla pro vstup dlužníků do procesu oddlužení. S novelou byla spojena očekávání nárůstu počtu insolvenčních řízení, přičemž v průběhu procesu oddlužení se není již možné zahájit či provést exekuční řízení. Věřitelé se tedy dle názoru Komory snažili zahájit před novelou co nejvíce exekučních řízení, aby tím bylo zajištěno jejich pořadí pro případ, že dlužníci nebudou v insolvenčním řízení osvobozeni od placení svých závazků a exekuční řízení se opětovně rozběhnou,“ vysvětlují exekutoři.

Druhým důvodem je strach z novely exekučního řádu: „Další příčinou mohla být i nervozita kolem velmi diskutované, avšak několikrát odkládané, novely exekučního řádu. Ve Sněmovně již od podzimu leží novela exekučního řádu z dílny České pirátské strany a rovněž vláda do sněmovny poslala na začátku tohoto měsíce svůj vlastní návrh novely. Podle těchto novel by došlo v různé míře k omezení věřitelů, kteří by si již nadále nemohli vybírat exekutora zcela volně. Svou roli zcela jistě může hrát i uvažované zpoplatnění exekučního řízení a zavedení povinných záloh,“ uvádí Komora ve svém prohlášení.

Komora na základě uvedených skutečností odhaduje, že ve druhém pololetí bude počet nově podaných exekučních návrhů klesat, a to celkově i v meziročním srovnání. Na seriózní hodnocení je podle mluvčí třeba počkat alespoň do září či října tohoto roku.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY