Žaloba kvůli prokletí: Advokátní komora podle Samkové přispívá k šíření protidemokratických sil

Klára Samková na tiskové konferenci Foto: Facebook

Hned po rozhodnutí odvolacího kárného senátu České advokátní komory (ČAK) advokátka Klára Samková avizovala, že proti rozhodnutí podá správní žalobu. Její text má nyní Česká justice k dispozici. „Žalobkyně považuje napadená rozhodnutí za nezákonná, vědomě lživá a protiústavní,“ uvádí se v ní s tím, že profesní organizace „přispívá k rozšiřování protidemokratických sil v ČR“. Komora odmítá kroky advokátky blíže komentovat.

Pokutu udělil Samkové loni na jaře kárný senát ČAK, advokátka se proti verdiktu odvolala. Odvolací kárný senát původní rozhodnutí potvrdil a zdůraznil, že Samková porušila základní etické principy, kterými je advokát povinen se řídit. V projevu, který zazněl 7. června 2016 před tureckou ambasádou, Samková na adresu velvyslance Ahmeta Bigaliho uvedla: „Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti.“

Samková se s komorou kvůli jedné kárné žalobě již soudí. Městský soud v Praze v říjnu vrátil ČAK k novému projednání kárnou žalobu, kdy komora Samkové uložila pokutu ve výši 50 000 korun, jež jí byla vyměřena mimo jiné za výroky pronesené na adresu orgánů činných v trestním řízení. Podle informací České justice ČAK věc vyřídil tak, že Samková podá ve věci další správní žalobu. „Postup JUDr. Samkové nebudeme jakkoliv komentovat,“  sdělila vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK Iva Chaloupková. Podle informací České justice Komora prošetřuje i další veřejná vystoupení advokátky.


Vedení ČAK opakovaně argumenty Samkové odmítá: Otevřený (poslední) dopis předsedy ČAK paní Samkové


Ve správní žalobě za verdikt, který ji uložil zaplacení pokuty 25.000 korun argumentuje podobně, jako v předchozím sporu. Ve věci podle ní rozhodoval kárný senát složený z osob, u nichž advokátka pochybuje o jejich nepodjatosti, její vyjadřování nebylo nevhodným, v rámci nebo v souvislosti s výkonem advokacie a rozhodnutí kontrolních orgánů ČAK „jsou důsledkem přepjatého formalismu, jsou ve vztahu k žalobkyni šikanózní a jdou proti smyslu zákona o advokacii a etického kodexu advokáta“. „Nechápe podstatu kárného řízení a snad i celkově si právo představuje jako nějaký trh, kde se dá o všem vyjednávat. Ne že by neměla advokacie problémy, ale proč o nich diskutovat s několikrát obviněnou a v minulosti již také „lepenou“ kolegyní, která vůbec netuší, že kárné orgány advokacie jsou volené jednou za čtyři roky, pak už jsou zcela nezávislé na ostatních orgánech advokacie, rozhodují dle zákona a svého přesvědčení a Česká advokátní komora jim do toho, o čem a jak rozhodují, nemůže a nesmí mluvit?,“ uvedl na adresu advokátky již dříve místopředseda ČAK Tomáš Sokol.

Vadí ji také, že v tuzemsku nelze vykonávat advokacii bez členství v ČAK. Samková nedávno založila „protestní“ spolek Unie advokátů. „Působením stavovské organizace má být dále zejména zajištěn jednotný režim poskytování právních služeb a dohled nad jejich kvalitou, zabezpečení stavovské kázně a umožněno poskytování povinných služeb v oblasti ochrany práv. Na druhé straně systém samosprávy v advokacii nemůže znamenat, že stavovská organizace bude ve věcech své působnosti konečnou a nekontrolovatelnou instancí při rozhodování o subjektivních právech těch, kteří této samosprávě podléhají. Ochrana proti případným excesům musí být zajištěna jak mocí soudní, jak je uvedeno výše, tak i mocí výkonnou,“ uvádí nyní v žalobě.

Samková uvádí, že se se zúčastnila politického shromáždění, které nemělo s výkonem advokacie nic společného. ČAK dle jejího názoru pod záminkou ochrany důstojnosti advokátního stavu „přispívá k rozšiřování protidemokratických sil ohrožujících státní zřízení České republiky“. „Občané mají právo se postavit na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny,“ uvádí v žalobě.

Spor se zřejmě potáhne velmi dlouho. U Městského soudu v Praze trvá vyřízení správní žaloby průměrně tři roky.

Eva Paseková