Konkurs na HMS platí, vrchní soud shledal nepoctivý záměr dlužníka

Areál lounské vagonky Foto: archiv

Vrchní soud v Praze potvrdil konkurs na společnost Heavy Machinery Services (HMS). Vyplývá to z usnesení, které je již zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Podle něj dlužník jedná nepoctivě neusiluje o reorganizaci ve snaze poskytnout věřitelům co největší uspokojení pohledávek. Naopak se snaží „zajistit co největší prospěch společnosti Legios Loco a.s.“. Krajský soud v Českých Budějovicích konkurz na majetek firmy prohlásil v červnu.

Odvolací soud v usnesení uvádí, že se ztotožňuje s rozhodnutím krajského soudu, který v rozhodnutí uvedl, že dlužník neposkytuje plnou součinnost, zatajuje některé informace a nemá vždy poctivé záměry. To vrchní soud ilustruje například na dlužníkově nečinnosti vůči požadavkům znalců, kteří prováděli odhad majetku HMS resp. firmy Legios Loco a.s. , která měla areál lounské vagonky od HMS pronajatý. Podle soudu je vztah mezi oběma subjekty nadstandardní. Svědčit o tom má například nízká cena pronájmu areálu.

Vrchní soud v Praze také upozorňuje na to, že HMS nemá funkční představenstvo, ani dozorčí radu. Odvolání je podle vrchního soudu koncipováno „především jako obrana zájmů společnosti Legios Loco a.s. proti některým krokům správkyně“. Z jednání HMS podle odvolacího soudu jasně vyplývá zákonem definovaný „nepoctivý záměr“, což znemožňuje dlužníkem požadovanou reorganizaci.

Insolvenční správkyni Petru Hýskovou se se dlužník pokusil odvolat, Krajský soud v Českých Budějovicích to ale již dříve zamítl.

Firma také nedávno podala dovolání k Nejvyššímu soudu v němž uvádí, že pochybuje o nepodjatosti Hýskové vůči advokátovi HMS. Argumentuje tím, že ačkoli neexistuje povinnost předkládat věřitelskému výboru ke schválení platby za právní služby poskytnuté dlužníkovi, Hýsková to udělala. HMS žádá, aby ji soud změnil a ustanovil odděleného insolvenčního správce pro pohledávky.

Vagonka v Lounech, která se dříve jmenovala Legios, dluží věřitelům téměř 3,3 miliardy korun a od roku 2014 je v úpadku. „Soud tak tímto svým rozhodnutím – hodlá-li se přidržet terminologie užívané dlužníkem – naopak (s posvěcením odvolacího soudu) přehodil ještě zavčas výhybku a nasměroval věřitele k onomu světlu na konci tunelu, jakmile zjistil, že trať proponovaná dlužníkem vede po slepé koleji směrem k úplnému vyčerpání majetkové podstaty v zájmu koncernově spřízněné společnosti Legios Loco a.s., resp. jejích konečných vlastníků, a to vše na úkor a za bezmocného přihlížení dlužníkových věřitelů,“ uvádí se v usnesení KS v Českých Budějovicích z 26. června. Firma Heavy HMS dlužívěřitelům přes 3,3 miliardy Kč.

(epa)