Neděle, 28. listopadu, 2021

Soudce Elischer podal trestní oznámení kvůli vzetí do vazby

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Senát Městského soudu v Praze (MS) v čele s Veronikou Cukerovou dnes začal opět projednávat případ soudce Vrchního soudu v Praze (VS) Ivana Elischera a dalších obviněných. Jedná se o první jednání soudu poté, co VS v Olomouci zrušil rozhodnutí soudu o vzetí Elischera do vazby.

Hned na počátku jednání obhájkyně Elischera Lucie Kýčková vznesla námitku podjatosti předsedkyně Cukerové i senátu jako celku, a to pro nezákonné rozhodování o vazbě. Lze tak mít podle ní důvodné pochybnosti o nestrannosti postupu předsedkyně i senátu jako celku.

Poté dostal slovo soudce Elischer, který navrhl vyloučení všech členů senátu i státního zástupce. Senát podle něj prokázal, že není schopen, ani ochoten nestranně rozhodovat. V souvislosti s možným nezákonným rozhodnutím o vazbě Elischer oznámil, že podal také trestní oznámení pro zneužití pravomoci členy senátu, neboť bylo zřejmé, že od samého počátku byla vazba nezákonná, jednání nemohlo být koluzní, což má dokládat i příslušný komentář Pavla Šámala k trestnímu řádu. Podle Elischera se tak dostal do vazby jen pro realizaci práva na obhajobu.

Elischer napadl také odůvodnění rozhodnutí o vazbě, v němž byla uvedena obava, že by mohl padělat, zničit či manipulovat důkazy. To označil Elischer za nesmyslné, neboť důkazy byly zajištěny a jsou ve spise. „To bych se měl vloupat do budovy soudu?“, vznesl Elischer řečnickou otázku.

Podle něho nebyla splněna ani formální podmínka pro rozhodnutí o vazbě, kdy nebyl předem opatřen souhlas prezidenta republiky, který je podle Elischera vyžadován trestním řádem pro trestního stíhání v souvislosti s rozhodováním soudce, přičemž dodatečný souhlas zákon nepřipouští.

Podnět ke kárné žalobě

V této souvislosti podal Elischer také podnět ministryni spravedlnosti k zahájení kárného řízení s předsedkyní senátu Cukerovou. Ohledně přísedících Zuzany Tomáškové a Michala Salingera požádal předsedu MS v Praze, aby se obrátil na zastupitelstvo s návrhem na odvolání obou z funkcí přísedících, a aby je do té doby z jednání vyloučil.
Oznámil, že podal taktéž podnět na ministerstvo spravedlnosti ohledně postupu státního zástupce, který si musel být vědom, že se nedopustil jednání, které zakládá důvody koluzní vazby, z tohoto důvodu navrhl i jeho vyloučení.

Proti tomu se státní zástupce Vladimír Pazourek ohradil. Podle něj platí zásada, že soud zná právo a pro vyloučení státního zástupce je dáno, že je tomu tak v případě, kdy má poměr k věci či účastníkům. Je návrh na vzetí do vazby vzešel z výpovědi advokátky Michaely Pretschové před soudem, nijak jí nenaváděl a návrh na vyloučení státního zástupce z důvodu podjatosti je toliko součástí obhajoby.

Po přestávce soud konstatoval, že zde nejsou důvody pro vyloučení předsedkyně, ani členů senátu a jednání soudu tak pokračoval výpovědí znalkyně ohledně podpisů na jednom z podání, které měl údajně soudce Elischer učinit za jednoho z obžalovaných.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY