Válková: Vedení Vězeňské služby trpí „absolutním nedostatkem sebereflexe“

Předchůdkyně ministra Roberta Pelikána, profesorka Helena Válková Foto: MSp

Páteční prohlášení vedení Vězeňské služby ČR (VS) pro Českou justici, ve kterém se vyjadřovalo ke jmenování Pavla Ondráška do čela vládního výboru proti mučení a nelidskému zacházení a k jeho hodnocení stavu českého vězeňství, vyvolalo reakce Heleny Válkové i Pavla Ondráška.

Generál Ondrášek, který byl na začátku listopadu Válkovou jmenován do funkce předsedy výboru proti mučení a nelidskému zacházení, pro Českou justici uvedl, že se v nové funkci chce věnovat právě vězeňství. Podle Ondráška totiž některé jeho problémy způsobuje „nedostatečná kreativita současného vedení k provedení skutečné reformy vězeňství“.

Generální ředitelství VS se v pátek proti takovému hodnocení ohradilo s tím, „že humanizace českého vězeňství v žádném případě nebyla během Ondráškova působení u Vězeňské služby ČR jeho prioritou ani oblastí, které by se věnoval“ a proto je jeho hodnocení „mimo realitu“. Nadto uvedlo, že během Ondráškova působení v čele VS mělo docházet k nezákonnostem a pozastavilo se i nad rolí Válkové, která Ondráška do nové funkce jmenovala.

Poslankyně za hnutí ANO Helena Válková ve svém vyjádření pro Českou justici konstatovala, že se z titulu své funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva nebude ke stanovisku vedení VS blíže vyjadřovat. Pozastavila se však nad „absolutním nedostatkem sebereflexe, který prostupuje celým citovaným prohlášením“. Ohledně nařčení z údajných nezákonností, k nimž mělo podle prohlášení VS docházet v době působení generála Ondráška v čele služby, uvedla, že „neobjektivní a nepravdivá tvrzení o údajných nezákonnostech by mohl posoudit pouze nezávislý soud, nikdo jiný“.

Podle Ondráška by vedení VS nemělo „ztrácet nervy a snižovat se ke lžím a pomluvám“, přičemž za sebe slíbil, že bude veškeré podněty k jeho práci posuzovat objektivně. „Chci touto cestou zároveň poděkovat za velký počet pozitivních reakcí zaměstnanců a příslušníků, kterým není lhostejné, v jakém stavu se dnes české vězeňství nachází“, dodal Ondrášek.

Pavel Ondrášek působil v čele VS ČR poté, co byl z jejího čela v dubnu 2014 odvolán tehdejší ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou Petr Dohnal. Dohnal však své odvolání úspěšně napadl u soudu a v opačné roli se naopak ocitl Ondrášek.  Do sporu obou mužů zasáhla i výměna v čele ministerstva, kdy Válkovou ve funkci ministra nahradil Robert Pelikán, padala i trestní oznámení a vzájemné obviňování z nezákonností. Spor pokračoval i poté, co generál Ondrášek odešel z VS k Celní správě, neboť VS se na Ondráškovi domáhá navrácení generálské šavle.

(pd)