Pondělí, 15. srpna, 2022

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo cesty na chalupy a nařídilo lidem pobyt v místě bydliště

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vláda prostřednictvím ministerstva zdravotnictví nařídila obyvatelům pobyt v místě bydliště. Tím definitivně zakázala cesty na chaty a chalupy. Přestože v první části mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je povolen pobyt v přírodě, jak zjistila Česká justice, někde už policie nepouští lidi z velkých měst mířící do chatových oblastí. Zákaz cest mimo bydliště Ministerstvem zdravotnictví platí od úterý 24. března do 1. dubna a navazuje na předchozí nařízení vlády, která ale byla zrušena. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka mají lidé zůstat doma a chodit jen na nákup a na chalupy nejezdit.

Jak Česká justice zjistila, policie už například zastavuje vozidla na hlavní trase z Prahy do rekreační oblasti Slapy a z Davle řidiče, kteří neprokáží důvod cesty dle výjimek ministerstva, vrací zpět. Řidič mířící na chatu, jehož identitu Česká justice zná, byl zastaven, dotazován policisty na účel cesty s tím, že neprokáže-li účel cesty podle opatření ministerstva zdravotnictví, nemůže pokračovat v cestě. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes v Interview ČT24 řekl, že policie má omezené kapacity ke kontrole a proto spíše spoléhá na to, že lidé zůstanou doma: „Budu lidi varovat. Před tímto víkendem, před dalším víkendem, dokud tu nemoc nepřemůžeme. Lidé mají zůstat doma a chodit jen na nákup nebo se projít. Ale já nemohu nikoho přivázat k jeho bydlišti. Pokud někdo musí na chalupu jet, tak ho nikdo nezastřelí, ale není to dobře,“ vysvětlil. Policejní kontroly už probíhaly před týdnem. „Spoléhám, že lidé jsou rozumní a zváží, jestli je nutné na chatu jezdit. Nařízení je jasné,“ uvedl k tomu policejní šéf Jan Švejdar.

Nařízení pobytu v místě bydliště vydala už rozhodnutím dne 15. března vláda, avšak učinila tak v jiné podobě a podle krizového zákona. Rozhodnutí vlády jsou však obecné povahy a přestupky podle krizového zákona lze podle ministerstva vnitra trestat pokutou až 20 tisíc korun. Nařízený pobyt v místě bydliště byl nyní nahrazen opatřením ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které je vykonatelné policií a s drakonickou sankcí, jak rovněž potvrzuje ministerstvo vnitra ve své informaci v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví.

Zákaz volného pohybu resortem zdravotnictví platí od úterý 24. března do 1. dubna 2020. Ministerstvo vydalo toto opatření postupem podle §69 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. Pobývat na veřejných místech se také smí kromě členů společné domácnosti v počtu maximálně dvou osob. O tom, že již nejde o nařízení vlády, ale ministerstva zdravotnictví, Česká justice informovala. Znamená to, že v případě porušení některého ze zákazů nebo příkazů hrozí obyvatelům pokuta až 3 000 000 korun. Kvůli nařízení a případným nárokům na odškodnění tak nyní také nelze žalovat přímo stát, což vyplývá i ze sdělení předsedkyně senátu Městského soudu v Praze k žalobě advokáta Davida Zahumenského na vládu.

V předmětném novém opatření ze dne 23. března 2020 ministerstvo zdravotnictví v bodě 1) shrnuje a opakuje předešlé vydané zákazy a k tomu přidává nové. I nadále platí zákaz cestování s výjimkou cestování do práce, za účelem pomoci rodině, obstarání nezbytných věcí a záležitostí. Mezi výjimkami je jmenován i pobyt v přírodě a v parku. K bodu 1) však ministerstvo přidalo ještě bod 2), který zní takto:

S účinností od 24. března 2020 od 6:00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se nařizuje:

  1. a) Osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodě 1. písm. a) až j)
  2. b) Omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
  3. c) Pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami nejméně dva metry, pokud je to možné.

Mimořádné opatření v plném znění je zde.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY