NSS: Soudní senát, který řeší koronavirová opatření, není podjatý

Foto: archiv

Vláda se společně s ministerstvem zdravotnictví neúspěšně pokusila zpochybnit nestrannost senátu Městského soudu v Praze, který se zabývá jedním z podnětů proti koronavirovým opatřením. Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) ale pražský senát s předsedkyní Vierou Horčicovou není podjatý, plyne z usnesení dostupného na webu NSS.

Na Městský soud se obrátila právnička Vendula Zahumenská, navrhla zrušit několik vládních usnesení, včetně vyhlášení nouzového stavu. Část usnesení ale brzy poté vláda sama zrušila, nahradila je opatření ministerstva zdravotnictví.

Městský soud proto 26. března vyzval Zahumenskou, aby zvážila, zda formálně neupraví původní návrh na zrušení opatření obecné povahy do podoby žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Senát zároveň doplnil, že by se podněty nadále zabýval ve spojeném řízení.

Podle vlády a ministerstva zdravotnictví šlo o „vybočení z poučovací povinnosti“, což zpochybňuje nestrannost senátu. Nelze prý obcházet zákonný mechanismus přidělování věcí. Podle NSS je námitka podjatosti nedůvodná, vláda nepředložila nic, co by mohlo vést k vyloučení soudců z projednávání věci.

„Současná judikatura vyžaduje, aby za určitých okolností správní soud upozornil žalobce (navrhovatele) na nutnost úpravy žaloby (návrhu) a umožnil mu úpravu provést,“ stojí v usnesení NSS.

„Nyní tedy bude řízení u městského soudu pokračovat. Dvě z původně napadených opatření vlády sice již byly nahrazeny opatřeními ministerstva, soud by měl ale i tak přezkoumat jejich zákonnost a vyjádřit se rovněž k otázce zákonnosti nouzového stavu jako takového,“ uvedl na svém webu advokát David Zahumenský, který manželku zastupuje.

Zároveň NSS ale odmítl návrh Zahumenské na vydání předběžného opatření, které by vládě zamezilo v údajném porušování práv a překračování limitů ústavního pořádku. NSS totiž není příslušný o takovém návrhu rozhodnout v situaci, kdy se zabývá jen námitkou podjatosti.

(čtk)