Neděle, 16. května, 2021

Noví šéfové MS v Praze a KS v Plzni? Soudcovské rady doporučily jiné kandidáty

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ke jmenování do funkce nových předsedů Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Plzni již ministryně spravedlnosti Marie Benešová navrhla Jaroslavu Pokornou a Alexandra Krysla. Podle zjištění České justice ale soudcovské rady obou soudů preferovaly jiné kandidáty: v Praze místopředsedu Jana Kadlece, v Plzni místopředsedu Jiřího Levého.

Krysl ve výběrovém řízení získal 39 bodů z 50 možných. „Mgr. Alexandr Krysl je odborně zdatný soudce s řídícími zkušenostmi a přehledem o agendách krajského soudu. Je místopředsedou Krajského soudu v Plzni, svůj správní úsek vede aktivně, dbá na vyřizování věcí starších časových řad a za tím účelem neváhá přistoupit i k nepopulárním opatřením,“ uvádí ministerstvo v návrhu ke jmenování pro vládu.

Komise také vyzdvihla jeho komunikační schopnosti. „Umí definovat nedostatky a cestu z nich. Prokázal přehled o situaci nejen na svém úseku, ale i v ostatních agendách krajského soudu. Prosazuje využívání nových technologií v činnosti soudu, jako jsou videokonference, přepis hlasu apod. Má kultivovaný projev, vystupuje klidně a přesvědčivě. Splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce předsedy krajského soudu,“ míní ministryně Benešová.

Soudcovská rada Krajského soudu v Plzni ale měla jiný názor a do funkce doporučila místopředsedu civilního úseku Jiřího Levého. Jako důvod uvedla zejména jeho manažerské schopnosti a zkušenosti v obecném soudnictví. U Krysla naopak vidí soudci nedostatek v tom, že dosud vedl „pouze“ nejmenší správní úsek soudu a nemá zkušenosti z obecné justice a okresních soudů. Jeho jmenování dokonce soudcovská rada vysloveně nedoporučila.

Favorit Kadlec až třetí

Jak již Česká justice informovala, favorit Soudcovské rady Městského soudu v Praze Jan Kadlec měl ve výběrovém řízení na předsedu soudu skončit až třetí za druhým v pořadí, místopředsedou pro správní úsek Alešem Sabolem. Neuspěl ani předseda Obvodního soudu pro Prahu 1 Michal Princ.
Soudcovská rada Městského soudu v Praze přitom výběrové komisi zdůraznila, že současný trend vedení soudu považuje za pozitivní. Zejména kvůli tomu považovala místopředsedu Kadlece za přirozeného nástupce dosavadního šéfa Libora Vávry.

Nejlépe ale před komisí obstála Jaroslava Pokorná, která dosud šéfovala obvodním soudům pro Prahu 4 a 10. Výběrová komise jí udělila 47 bodů, což znamenalo první místo. „JUDr. Jaroslava Pokorná je odborně zdatná soudkyně s dlouholetými řídícími a manažerskými zkušenostmi, morálními kvalitami a detailním přehledem o obvodních soudech v rámci působnosti městského soudu. Je předsedkyní Obvodního soudu pro Prahu 10 a má zkušenosti s řízením několika obvodních soudů, a to jak ve funkci místopředsedkyně, tak ve funkci předsedkyně soudu. Je náročná a důsledná ke svým podřízeným a kolegům, ale i k sobě samé,“ uvedlo ministerstvo v návrhu na jmenování. Podle komise zná dokonale prostředí a problematiku řízení obvodních soudů a preferuje specializaci soudců. „Věci řeší s rozvahou a nadhledem a nebojí se přijímat nepopulární opatření, a pokud je považuje za nezbytná, najde způsob, jak je aplikovat prakticky. Je odborně zcela na výši a přináší zkušenosti s organizačními změnami na soudech. Splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce předsedkyně městského soudu,“ uvedla ministryně spravedlnosti v podkladech pro vládu.

Jiné preference, než jaké nakonec vyjádřila výběrová komise, měla soudcovská rada i v případě výběru nového předsedy KS v Českých Budějovicích. Zde z výběrového řízení vyšla nejlépe a byla i jmenována předsedkyní KS dosavadní předsedkyně Okresního soudu v Písku Martina Flanderová. Soudcovská rada budějovického KS však doporučila místopředsedu KS Zdeňka Strnada. S ním ovšem Flanderová podle informací České justice nadále nepočítá ani v pozici místopředsedy.

Naopak pro všechny uchazeče, místopředsedy KS, se vyslovila soudcovská rada KS v Ústí nad Labem. Ve výběrovém řízení, které bylo podle informací České justice těsné a všichni kandidáti měli podat nadstandardní výkon, nakonec nejlépe uspěla Lenka Ceplová. Podporu vyjádřila soudcovská rada i Vladimíru Lanžhotskému, který se jako jediný ucházel o post předsedy KS v Hradci Králové.

Eva Paseková, Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY