Kárné senáty NSS budou řešit provinění státních zástupců při vazbách a podnikání soudců

Jednání kárného senátu Foto: ČJ

Kárné senáty Nejvyššího správního soudu (NSS) projednají v září dvě kárné žaloby na dva krajské státní zástupce a dvě na jediného soudce okresního soudu. Podle informací České justice z NSS se pouze v jednom případě podařilo uzavřít dohodu o kárném provinění a opatření, v případě soudce Jana Veselého je navrhováno odvolání z funkce soudce. Veselého už taláru dočasně zbavila ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

V případě obou kárně žalovaných státních zástupců se jedná o pochybení při vazebním řízení. Dohodu se ale podařilo uzavřít jen v případě státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze Hany Vláškové, kde je kárnému senátu navrhováno uložit státní zástupkyni snížení platu o 5% na tři měsíce.

Státní zástupkyně Vlášková včas nenavrhla prodloužení trvání vazby, kdy měla vycházet z nesprávné ústní informace zaměstnankyně soudu. Ta měla státní zástupkyni informovat, že rozhodnutí o vzetí do vazby nabylo právní moci jiný den než v ten, kdy obviněný doručil soudu zpětvzetí stížnosti proti usnesení o vzetí do vazby. V důsledku toho byl návrh podán opožděně a poté nezajistila včasné propuštění obviněného na svobodu, v důsledku čehož byl nezákonně ve vazbě po dobu 9 dnů.

V druhém případě navrhuje vedoucí Krajského státního zastupitelství v Praze státnímu zástupci Aleši Postupovi snížení platu o 10% na dobu dvou měsíců za to, že při vazebním řízení po včasném podání návrhu „nevěnoval dostatečnou pozornost dalšímu řízení před soudem“. Primárně přitom pochybila soudkyně, která od kárného senátu odešla s důtkou.

Soudkyně Okresního soudu Praha-východ Lenka Mrázková totiž termín vazebního zasedání chybně stanovila na termín až po uplynutí zákonné lhůty trvání vazby. Obviněný v trestním řízení byl stíhán pro skutek právně posouzený jako pokus zločinu vraždy podle § 21 odst. 1, § 140 odst. 1 trestního zákoníku. V důsledku chyby soudkyně, a nereagování státního zástupce na toto pochybení, uplynula doba vazby 11. 10. 2019, přičemž vazební jednání se konalo až 14. 10. 2019 na kterém byl obviněný ponechán ve vazbě, aniž si soudkyně i státní zástupce uvědomili uplynutí zákonné lhůty pro trvání vazby. Až na základě podnětu soudkyně vydal kárně obviněný státní zástupce 15. 10. 2019 příkaz k propuštění obviněného z vazby z důvodu uplynutí zákonné lhůty pro trvání vazby. Obviněný se následně stal pro soud nedosažitelným a byl na něj vydán příkaz k zatčení.

Kárný senát v únoru schválil dohodu o kárném provinění a opatření, na základě které byla uložena soudkyni Mrázkové důtka. V případě státního zástupce Postupy však k dohodě nedošlo a vedoucí státní zástupce trvá na již zmíněném opatření v podobě snížení platu.

Z pohledu kárné judikatury bude zajímavý případ soudce Okresního soudu v Mělníku (OS) Jana Veselého. Bývalého předsedu tohoto soudu pohnal před kárný senát jeho nástupce ve funkci Oldřich Kajzr, a to hned nadvakrát. Obě kárné žaloby projedná kárný senát v čele se soudkyní Miluší Doškovou v jeden den. Česká justice v pondělí přinesla informaci, že ministryně spravedlnosti Veselého dočasně zprostila funkce soudce.

Kárná žaloba míří i na českobudějovického soudce Bohuslava Petra. Ten v únoru způsobil autonehodu a následně se odmítl podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu a krvi. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová navrhuje odejmout mu talár. NSS však zatím termín jednání nenařídil.

Petr Dimun, epa