Neděle, 16. května, 2021

Výběrové řízení na soudce ESLP proběhne, advokátní sliby se ale budou skládat distančně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Přestože Ministerstvo spravedlnosti doporučil nepořádat prezenční formou výběrová řízení, proces výběru nového soudce Evropského soudu pro lidská práva se zřejmě nezastaví. „Zatím předpokládáme, že komise bude zasedat 13. listopadu a pohovory se uskuteční za dodržení všech hygienických opatření a pravidel,“ sdělil České justici mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Pokud by došlo k dalšímu zpřísnění pravidel, je výběrová komise podle Řepky připravena jednat například formou videokonference. „V tuto chvíli ale věříme, že vše proběhne ve standardní podobě,“ dodal.

Do výběrového řízení na soudce ESLP se ministerstvu spravedlnosti přihlásilo sedm zájemců. Česká justice již dříve informovala, že zájem má například nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, soudce Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek nebo advokát Jiří Kmec. O post usiluje také ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková.

Výběrová komise zvolí na základě ústních pohovorů tři nejvhodnější kandidáty. Jejich seznam musí následně odsouhlasit panel zřízený Výborem ministrů Rady Evropy, poté jej bude schvalovat česká vláda.

Ministerstvo spravedlnosti 22. října doporučilo soudům, aby konaly jen ta jednání, na kterých nebudou ohrožena opatření k ochraně zdraví soudců, přísedících, zaměstnanců soudů a dalších lidí. Neplatí to pro jednání, která jsou nezbytně nutná, zejména kvůli běhu promlčecích lhůt. Úřad doporučil také utlumení veškerých dalších aktivit v rámci justice.

Vzhledem k omezením vyplývajícím z usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s nemocí Covid-19 není také možné skládat advokátní sliby slavnostní formou za účasti většího počtu osob.

Vedení České advokátní komory proto podle Advokátního deníku rozhodlo, že uchazeči, kteří řádně požádali o složení advokátního slibu v termínu 4. listopadu, budou moci advokátní slib složit distančně – korespondenčně. Příslušné dokumenty obdrží uchazeči e-mailem.

Česká advokátní komora už dříve odložila termíny advokátních zkoušek na neurčito.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY