Soud přeložil termín rozhodování o stížnosti na vzetí exsoudce Sováka do vazby

Soudce Zdeněk Sovák reprofoto ČT

Kvůli nemoci soudkyně Městského soudu v Praze Veroniky Čeplové se podle informací České justice dnešní jednání k rozhodnutí o stížnostech proti usnesení o vzetí do vazby a proti usnesení o vypořádání námitky podjatosti v kauze bývalého soudce Zdeňka Sováka nebude konat. Mluvčí soudu Markéta Puci potvrdila, že se uskuteční až 22. ledna.

Na dnešní den měla být nařízena neveřejná zasedání k rozhodnutí o stížnostech – proti usnesení o vzetí Zdeňka Sováka do vazby a proti usnesení o vypořádání námitky podjatosti soudkyně, která o vazbě v kauze Sovák rozhodovala. Jednání mělo být podle neoficiálních informací České justice odročeno kvůli podezření z nákazy koronavirem.

Zdeněk Sovák je omezen na svobodě od 7. prosince minulého roku. O uvalení vazby rozhodla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková. Sovák byl kvůli onemocnění Covid-19 nejprve v brněnské vazební věznici, posléze byl přeložen do Liberce.

Česká justice tento týden informovala, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová v dopise žádá pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou o prověření úniků z případu soudce Sováka do médií. Ministryně upozornila, že některá média měla přístup k interním informacím. Úniky se bude zabývat i Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Exsoudce Sovák, který je od ledna v penzi, čelí obvinění kvůli tomu, že podle vyšetřovatelů ovlivňoval odvolací řízení a nerozhodoval nezávisle, spravedlivě a nestranně. Počínal si tak údajně zejména kvůli slibům protiplnění od svého přítele, spoluobviněného podnikatele Milana Bíby.

Policie zmiňuje i další soudce

Soudce tvrdí, že úplatky nebral. Policie ve sdělení obvinění zmiňuje jména i dalších soudců Vrchního soudu v Praze, ale i jeho předsedy Luboše Dörfla.

Policie v textu zmiňuje dalšího obviněného Milana Bíbu a informátora a prostředníka Ladislava Kirschnera, který v rámci předstíraného převodu předával Bíbovi policejní úplatek, jenž měl doputovat k Sovákovi. „Milan Bíba… …požaduje zálohu ve výši 3 miliony Kč, která bude určena pro soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Zdeňka Sováka, a ten ji použije k tomu, aby zajistil, že předmětnou kauzu dostane na starosti právě jeho senát. Tuto zálohu požadoval Milan Bíba předem, ještě před vyhotovením písemného rozsudku. Milan Bíba Ladislavu Kirschnerovi tvrdil, že JUDr. Zdeněk Sovák, aby si zajistil u Vrchního soudu v Praze přidělení věci senátu 10 To, bude muset část požadovaného plnění předat předsedovi soudu Mgr. Luboši Dörflovi, Ph.D.“

„Já, ani nikdo z kolegů soudců nemůže ovlivnit to, co o něm někdo říká. Pokud pan Bíba někde vyprávěl o tom, že chce pro mne JUDr. Sovák nějaké peníze, tak samozřejmě popírám, že bych cokoli od nich požadoval. Pochybuji také, že by JUDr. Sovák cokoli nekalého vyjednával s kolegy z trestního úseku.“

Na otázku, zda Dörfl považuje za možné, že by mohly být ovlivněna rozhodnutí odvolacích senátů vrchního soudu tak jak tvrdí policie, Dörfl odvětil: „Nemyslím si, že by JUDr. Sovák na Vrchním soudu v Praze ovlivňoval kauzy. Soudci bývají na jakékoli vměšování do rozhodování dosti citliví, takže mám za to, že by si ani netroufl za soudci s takovým podivným požadavkem přijít. Jiná věc je, pokud o tom před někým hovořil, aby vyvolal dojem, že takovou možnost má. To už musíme nechat na hodnocení orgánů činných v trestním řízení.“

Byla soudkyně podjatá?

Při vazebním zasedání 7. prosince namítl podjatost soudkyně Pavly Hájkové obhájce Zdeňka Sováka – jeho syn Ondřej Sovák. „Před tím, než začneme studovat návrh, tak pro jistotu vznáším námitku podjatosti vaší a jakéhokoli z Vašich kolegů v rámci trestního kolegia. Je to z důvodu, že dnešního dne jsem byl osobně přítomen telefonickém rozhovoru
kolegy obhájkyně Lenky Hnilicové na pevnou linku do infocentra zdejšího soudu, že v dané
věci je již jednáno, kdy nám byla sdělena spisová značka, která je uvedena a pod kterou je věc projednávána. V 11, 45 nám bylo sděleno, že v dané věci od 10 hodin je zapsáno
v interním systému soudu, že již probíhá jakési jednání v této věci a to aniž jsme o něm byli vyrozuměni. Zároveň, že v tomto vnitřním systému jsou viditelné příkazy ke vzetí do vazby a to jak mého klienta Zdeňka Sováka, tak obviněného Milana Bíby,“ prohlásil při vazebním zasedání Ondřej Sovák.

„U ostatních osob jsme tuto informaci neobdrželi, kdy mám za to, že jelikož není možné ověřit, ačkoli nám bylo sděleno, že věc je přiděleno k projednání a rozhodnutí přímo vám, tak vzhledem k tomu, že toto jednání nemělo být vůbec zahájeno v momentě, kdy jsme o něm nebyli vyrozuměni, tak mám za to, že je na místě vznést námitku podjatosti v tomto rozsahu,“ pokračoval Sovák.

A podotkl, že pokud pracovnice infocentra z infosystému sdělila, že se přímo jedná o příkaz ke vzetí do vazby, tedy nikoli o protokol o jednání, že má za to, že není možné příkaz vyhotovovat. „A to v jakémkoli stavu a v jakémkoli rozsahu, dříve než proběhne právě zdejší jednání, které probíhá právě teď, děkuji,“ dodal Sovák.

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková se ovšem podjatá necítila. Návrh na vzetí do vazby přezkoumala a dospěla k závěru, že je důvodný. „Je zde dáno naprosto odůvodněné podezření, že ze strany obviněného Zdeňka Sováka došlo ke spáchání protiprávního jednání… …Zahájení trestního stíhání Zdeňka Sováka je tedy zcela odůvodněné,“ zkonstatovala Hájková.

Soudkyně vycházela při svém rozhodování zejména ze svědecké výpovědi bývalého policisty Ladislava Kirschera, v minulosti odsouzeného za vydírání a za podvod. Dále pak z výstupů z operativních úkonů, zejména z výpisů o záznamu o uskutečněném telekomunikačním provozu a z výstupů z operativně pátracích prostředků – sledování osob a věcí.

„Z těchto prozatím ve spisu shromážděných důkazů vyplývá, že obviněný Zdeněk Sovák, soudce Vrchního soudu v Praze, pracovně zařazen do senátu 10 To, se dlouhodobě zná se spoluobviněným Milanem Bíbou, jsou společně prakticky v denním telefonickém i osobním kontaktu. Obviněný Bíba obviněného JUDr. Sováka vozí do a ze zaměstnání, i jinam, vozí mu stravu, zajištuje mu praní prádla, společně spolu probírají pracovní věci, včetně živých kauz, jak bude uvedeno níže, jejich komunikace je důvěrná, až intimní. Z prozatím shromážděného spisového materiálů a zajištěných důkazů vyplývají pak následná další zjištění,“ popsala vztah soudce a jeho přítele soudkyně.

Eva Paseková, Jan Hrbáček