Vedení Exekutorské komory řeší obsazení funkce po zesnulém prezidentovi Plášilovi

Zesnulý prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil Foto: PPP

Funkce prezidenta Exekutorské komory ČR (EK ČR) nemůže zůstat dlouhodobě neobsazena, uvádí Komora takřka dva měsíce od smrti prezidenta EKČR Vladimíra Plášila na konci listopadu loňského roku. Prezidium teď musí zvolit nového prezidenta. A protože by měl být volební rok, sněm na něm zvolí nové prezidium, které zvolí dalšího prezidenta.

Ustavení Exekutorské komory ČR a jejích orgánů je dané exekučním řádem, tedy zákonem. Podle exekučního řádu má Komora v čele pětičlenné prezídium, které ze svého středu volí prezidenta Komory. Po smrti Vladimíra Plášila zbyli čtyři členové. I s touto situací je ovšem v pravidlech počítáno a má řešení, a to podle volebního řádu Komory formou náhradníka postupujícího na místo člena prezídia.

Náhradníci byli zvoleni sněmem v roce 2018. „Na sněmu byli zvoleni mimo jiné také náhradníci prezídia, takže uvolněné místo v prezidiu doplní jeden z nich. Stávající epidemická situace však poněkud komplikuje. Nicméně v záloze je ještě možnost řešit nutné věci rozhodnutím per rollam. Po přechodnou dobu prezidium funguje ve čtyřech členech – je tedy usnášeníschopné,“ uvedla na dotaz České justice mluvčí Komory Lenka Desatová.

Pravomoci prezidenta po Vladimíru Plášilovi nyní převzal zvolený viceprezident Komory Jan Mlynarčík. Podle Lenky Desatové je však nutné funkci prezidenta obsadit. „Až bude prezidium kompletní, zvolí si nového prezidenta. Funkce nemůže být dlouhodobě neobsazena. Po přechodnou dobu vykonává potřebné pravomoci viceprezident,“ uvedla pro Českou justici.

O jeho jménu je předčasné spekulovat

Podle exekučního řádu prezídium Exekutorské komory svolává sněm „zpravidla jednou za dva roky“, a sněm volí orgány a jejich funkcionáře na dobu tří let. Současní funkcionáři tedy dosluhují a pravidlo „zpravidla jednou za dva roky“ bylo vrchovatě naplněno. Poslední sněm EKČR se konal 22. března 2018, jak o něm Česká justice informovala.

„Volební sněm by se měl konat v tomto roce. Opět vše trochu komplikuje stávající epidemická situace,“ objasnila na dotaz České justice Lenka Desatová.

Komora tedy není v úplně standardní situaci, která má ale podle pravidel standardní řešení – doplněné prezidium zvolí nového prezidenta, svolá sněm, ten zvolí nové prezidium a nové prezidium zvolí ze svého středu dalšího nového prezidenta. „Volba prezidenta bude v rukou členů prezidia. Nejprve je třeba prezidium doplnit, poté kompletní prezidium zvolí prezidenta,“ uvádí mluvčí k první volbě.

„V tuto chvíli je předčasné spekulovat o jeho jménu. Zvolený prezident bude nicméně činný pouze do volebního sněmu. Jeho mandát tedy bude poměrně krátký,“ vysvětluje k prvnímu zvolenému prezidentovi Desatová.

Před Vladimíře Plášilem vykonávala funkci prezidenty EK ČR Pavla Fučíková. Historicky prvním prezidentem Exekutorské komory ČR byl Juraj Podkonický.

Irena Válová

Sdílejte
Předchozí článekSoudy odlišně omezují vstup veřejnosti do budov, sjednocení pravidel předsedové nepovažují za nutné
Další článekSoudce Sovák zůstává ve vazbě, dva obviněné soud propustil
Irena Válová
Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.