Pondělí, 19. dubna, 2021

ČR Radě Evropy stále nepředložila kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká republika stále nemá kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva. Vláda o kandidátní listině dosud nerozhodla a nepředložila seznam kandidátů Radě Evropy. Ve hře tak zůstává všech pět uchazečů o tuto funkci, kteří prošli výběrovým řízením před sborem dobrovolných poradců zorganizovaným ministerstvem spravedlnosti. Tři z nich výběrová komise doporučila.

O kandidátech na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) musí rozhodnout vláda jako Vysoká smluvní strana Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva.

Vláda měla v úmyslu rozhodnout a předložit kandidaturu Radě Evropy do 8. března 2021. To se zatím nestalo. „MSp před několika týdny materiál předložilo, ale vláda jej na jednání zatím nezařadila. Dosud tedy kandidátní listina odeslána nebyla,“ uvedl na dotaz České justice mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Ve hře tak zůstává všech pět kandidátů na funkci soudce ESLP, kteří ze sedmi přihlášených prošli výběrovým řízením před sborem poradců organizovaným ministerstvem spravedlnosti. Výběrová komise doporučila kabinetu soudce Nejvyššího soudu Pavla Simona, ústavní soudkyni Kateřinu Šimáčkovou a Tomáše Langáška z Nejvyššího správního soudu.
Náhradníky jsou někdejší právník českého státu v kanceláři vládního zmocněnce pro ESLP a nynější advokát Jiří Kmec a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Sbor dobrovolníků už rozhodl a vládě poradil

Pro ulehčení rozhodování si vláda sestavila komisi dobrovolníků, do které mimo jiné pozvala předsedu Ústavního soudu, předsedu Nejvyššího správního soudu, předsedu Nejvyššího soudu, zástupce České advokátní komory či zástupce právnických fakult. Aby se soudní funkcionáři nedostali do konfliktu zájmů, nebyla komise zřízena ústavním zákonem. Současně na ni jako na sbor dobrovolníků, který není součástí státní správy, nepůsobí usnesení vlády.

V komisi tak zasedli i právníci, v jejichž odbornosti není velmi specifická problematika mezinárodního práva, Úmluvy o lidských právech a základních svobodách a judikatury ESLP. Jméno budoucího soudce ESLP tak vybíral i specialista na právní historii, odborník na daňové právo nebo na právo trestní.

Vláda nyní může přijmout radu komise a předložit Radě Evropy tři kandidáty, které poradní komise vybrala nebo může sama vybrat kandidáta ze všech pěti uchazečů, kteří obstáli před poradní komisí. V případě, že si vláda nevybere žádného z nich, může uspořádat další výběrové řízení, ovšem s tím, že stanovené lhůty výběru už nyní nejsou dodrženy.

ESLP projednává případy, které se týkají porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Zájemci o funkci musí být českými občany. Měli by také aktivně ovládat oba jednací jazyky soudu, tedy angličtinu a francouzštinu. Vedle vysokého morálního charakteru musí splňovat i podmínky vyžadované pro výkon funkce soudce některého z českých nejvyšších soudů nebo Ústavního soudu, případně být uznávanými právníky.

Mandát stávajícího soudce Evropského soudu pro lidská práva zvoleného za Českou republiku Aleše Pejchala skončí dne 31. října 2021

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY