Pátek, 18. června, 2021

Státy slaví deset let Istanbulské úmluvy. Zdrojem genderového útlaku jsou stereotypy a sexismus

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Desetileté výročí otevření Istanbulské úmluvy k ratifikaci Vysokým smluvním stranám v Istanbulu 11. května 2011 oslavují od pondělí členské země Rady Evropy. Bylo zjištěno, že kořenem útlaku žen jsou stereotypy a sexismus. Celkem 58% poslankyň parlamentů trpí sexistickými útoky na sítích a dvakrát více žen než mužů vykonává domácí práce zdarma. Jste sexista? Otestujte se.

Dekáda akcí proti násilí na ženách bude 11. května zakončena konferencí, která se má zabývat kořeny nenávisti a útlaku žen. Jsou jimi genderové stereotypy a sexismus. Speciální web je proto věnován výhradně sexismu. „Sexismus je jakýkoli výraz (čin, slovo, obraz, gesto) založený na myšlence, že některé osoby, nejčastěji ženy, jsou kvůli svému pohlaví podřadné,“ stojí na novém webu k výročí Úmluvy.

„Sexismus je škodlivý. Vyvolává pocity méněcennosti, autocenzury, změny chování a zhoršení zdraví. Sexismus leží u kořene nerovnost pohlaví. Nepřiměřeně ovlivňuje ženy a dívky,“ upozorňuje web u této příležitosti s tím, že je třeba tyto jevy porazit a vymýtit.

Tato zjištění jsou doplněna čísly: Například 63% žen novinářek bylo konfrontováno s verbálním násilím. Ženy stráví dvakrát tolik času neplacenými domácími pracemi než muži. V Srbsku podle výzkumu 76% žen v podnikání není bráno tak vážně jako jsou uznáváni muži. Ve Velké Británii se podle průzkume zase 66% dívek ve věku 16 – 18 let setkalo ve škole se sexistickým jazykem.

Cílem sexismu jsou podle webu zejména mladé ženy, ženy političky, novinářky a veřejné osoby. „Celkem 58% žen zvolených do parlamentu je cílem sexistických útoků na sociálních sítích,“ stojí na webu k letošnímu výročí Istanbulské úmluvy.

Co udělá David, když má hlad?

Součástí webu je rovněž test, kde každý zodpovězením otázek může zjistit, zda je nebo není sexista nebo jak velký je sexista. Testuje se názor na flirtování, sprosté tweety ve vztahu ke svobodě slova a projevu nebo situace, kdy muž jménem David přijde hladový domů. Co má udělat? Na výběr je z odpovědí: a) Počkat, až dorazí přítelkyně, která ví, co mu chutná b) Vrhnout se na kočičí žrádlo nebo c) Otevřít lednici a začít si vařit.

Násilí někdy začíná i žertem, upozorňuje web Rady Evropy, který rovněž nabádá k používání správného jazyka. Otestovat se můžete zde.

ČR Úmluvu dosud neratifikovala

Úmluvu proti genderově podmíněnému násilí, násilí na ženách a domácímu násilí dosud ratifikovaly 34 státy Rady Evropy, dvanáct států Úmluvo pouze podepsalo. Rada Evropy k výročí zprovoznila speciální stránku se seznamem ratifikujících států a zprávami, hodnotícími pokrok, kterého země dosáhly v prevenci a v boji proti násilí na ženách a domácímu násilí prostřednictvím změn právního řádu i společnosti.

Česká republika Istanbulskou úmluvu dosud neratifikovala. Český stát Úmluvu podepsal v roce 2016, ratifikaci dokumentu měla vláda na programu v červenci 2020, ale odložila ji.

Istanbulská úmluva je přelomový dokument, který zavedl definici pohlaví nikoli jen jako biologický fakt, nýbrž také jako společenský konstrukt. Státy se Úmluvou zavazují nesmiřitelně bojovat s genderově podmíněným násilím spolu s neziskovými organizacemi i prostřednictvím školské výuky, informovala už dříve Česká justice.

V ČR se opakovaně zvedají hlasy proti ratifikaci smlouvy, už v roce 2015 například KDU-ČSL označila dokument za zvěrstvo v právu.

V připomínkovém řízení však odborný nesouhlas z hlediska práva vyjádřily i Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství, podle kterých například nemá být nucený sňatek pojat jako privilegovaný trestný čin. Právní profesionálové dále upozorňují, že všechna nežádoucí jednání popsaná ve Smlouvě jsou už nyní v ČR trestná a jsou součástí trestního zákona.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY