Středa, 29. září, 2021

Soudkyně Cukerová podala advokátní komoře podnět na obhájkyni soudce Elischera

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předsedkyně senátu Městského soudu v Praze Veronika Cukerová podala podnět České advokátní komoře (ČAK) ke kárnému řízení s advokátkou Lucii Kýčkovou. Podle Cukerové měla Kýčková opakovaně mařit konání hlavního líčení v případu soudce Vrchního soudu v Praze (VS) Elischera a spol. Kýčková obvinění odmítá a proti podnětu podala stížnost.

Projednávání trestní věci, v níž vedle několika dalších obžalovaných figuruje i soudce Vrchního soudu v Praze (VS) Ivan Elischer, se blíží do finále. V úterý bylo skončeno čtení důkazů a proběhl opětovný výslech státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) Zdeňky Šebestíkové. V září by pak mohly proběhnout závěrečné řeči.

Během pondělního jednání předsedkyně Cukerová rozhodla o sloučení věcí, kdy věc soudce Elischera byla od února projednávána samostatně.

Protože se jeden z hlavních obžalovaných, Nguyen Quoc Hung, nedostavil k soudu, Cukerová v pondělí rozhodla, že řízení proti němu bude vést jako proti uprchlému. A to přestože Hung, který se má nacházet ve Vietnamu, posílá řádné omluvy, včetně lékařských zpráv, a jako jeden z důvodů své absence uvádí komplikace s leteckou dopravou z Vietnamu vzhledem k aktuální pandemické situaci.

Hung strávil ve vazbě tři roky a byl z ní propuštěn letos 12. března poté, co uplynula maximální lhůta. 12. února přitom senát Cukerové odmítl přijmout peněžité záruky, které nabízely soudu Hungovy děti a také jeho cestovní pas, a rozhodl, že jej ponechává ve vazbě.

Na část pondělního jednání soudu byla vyloučena veřejnost, protože senát se rozhodl probrat údajné nesrovnalosti v majetkovém přiznání soudce Elischera. Pro tyto účely si příslušná přiznání soud vyžádal z Nejvyššího soudu. Jak vyplynulo z úterního vyjádření soudce Elischera k tomuto úkonu, které bylo již za účasti veřejnosti, předsedkyni Cukerovou zajímalo, proč Elischer do přiznání mj. neuvedl úspory, které měl mít v hotovosti v kanceláři na soudu. Podle Elischera však zákon takovou povinnost neukládá.

Soudce Ivan Elischer přichází na jednání v doprovodu obhájkyně Lucie Kýčkové Foto: Petr Dimun

Soudkyně Cukerová se také rozhodla řešit i omluvy obhájkyně Elischera a Hunga Lucie Kýčkové podnětem ke kárnému řízení na ČAK. „Mohu sdělit, že rozhodnutím ze dne 16. 6. 2021 byla senátem zdejšího soudu ve smyslu § 66 odst. 3 tr. řádu obhájkyně JUDr. Lucie Kýčková předána příslušnému orgánu České advokátní komory ke kárnému postihu, a to z důvodu opakovaného maření nařízených termínů hlavního líčení ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp.zn. 10T 4/2019. Rozhodnutí není pravomocné, obhájkyně JUDr. Lucie Kýčková proti tomuto podala stížnost,“ uvedl k tomu mluvčí MS v Praze Adam Wenig.

Omluvy advokátky

Důvodem je, že Cukerová rozporuje relevanci omluv Kýčkové, která uváděla izolaci pro podezření z nákazy COVID, dále nutnost péče o nezletilé dítě a v jednom případě i sněhovou kalamitu. Kýčková pro Českou justici uvedla, že všechny omluvy byly řádně zdůvodněné a jsou pro to i důkazy, včetně lékařských zpráv. Podle Kýčkové se nelze bohužel ubránit dojmu, že postup senátu má již osobní podtext.

Faktem je, že řízení je provázeno opakovanými stížnostmi a podněty i z druhé strany. Ministerstvo spravedlnosti například řeší podnět soudce Elischera ke stížnosti pro porušení zákona. Ten se na ministerstvo obrátil, neboť podle jeho názoru rozhodla soudkyně Cukerová o vyloučení jeho věci k samostatnému projednání nezákonně, neboť měl rozhodnout senát, nikoliv ona sama. Ministerstvo si vyžádalo stanovisko státního zastupitelství, přičemž to byl právě státní zástupce, který soudu nyní navrhl opětovné sloučení věcí.

Kárného řízení se naopak již nemusí obávat zmíněná státní zástupkyně VSZ Šebestíková, kterou soud opětovně vyslechl v úterý, přičemž byly puštěny záznamy z policejních kamer. Na nich je státní zástupkyně zachycena, jak opakovaně dochází do kanceláře za soudcem Elischerem před jednáním soudu v případech, v nichž Elischer rozhodoval a ona byla intervenující státní zástupkyní. Ze záznamů je zřejmé, že se vyptává na podrobnosti k případu a zajímá se o názory soudce i senátu na možný výsledek. Šebestíková to ovšem u soudu odmítla a interpretovala své návštěvy jako akademické debaty o právních problémech.

V jejím jednání nespatřuje žádný problém ani vedoucí VSZ v Praze Lenka Bradáčová. Podle ní Šebestíková řešila s Elischerem „právní otázky k aplikačním problémům“ a s ohledem na judikaturu kárných senátů nelze „v profesně přátelských odborných diskusích spatřovat kárné provinění“.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY